(GMT+7)
Danh Sách Câu Hỏi: Chọn số câu hỏi hiển thị:
STTTiêu đềThời gian hỏi
1 Hồ sơ đo đạc trễ hẹn gây phiền hà 01/10/2019 - 15 Giờ 50 phút
2 Đổi Giáo viên chủ nhiệm. 17/09/2019 - 21 Giờ 25 phút
3 cải cách hành chính là hình thức 06/09/2019 - 10 Giờ 04 phút
4 Thái độ phục vụ nhân dân của 1 cửa huyện Bến Cầu (lĩnh vực đất đai) 05/09/2019 - 10 Giờ 24 phút
5 Trả lời chưa thỏa đáng về cách giải quyết ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Bến Cầu 28/08/2019 - 14 Giờ 36 phút
6 Vi phạm luật giao thông không? 28/08/2019 - 13 Giờ 43 phút
7 UBND huyện Bến Cầu 27/08/2019 - 14 Giờ 09 phút
8 Thủ tục tách thửa đất lúa nằm ngoài khu dân cư 26/08/2019 - 15 Giờ 56 phút
9 Cách giải quyết hồ sơ kỳ lạ ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Bến Cầu 21/08/2019 - 08 Giờ 58 phút
10 Trung tâm GDNN - GDTX Bến Cầu còn làm việc hay không? 16/08/2019 - 18 Giờ 36 phút
123TiếpCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: