(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: cải cách hành chính là hình thức
Người hỏi : Lê Văn Đẹt     Số điện thoại: 0949592642     Email:      Địa chỉ: ấp Bến xã An Thạnh huyện Bến Cầu
Ngày hỏi: 06/09/2019 - 10 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 09/09/2019 - 07 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

Văn phòng đất đai Bến Cầu cố ý giải quyết hồ sơ trễ hẹn để vụ lợi, để người dân thuê dịch vụ, bôi trơn mới giải quyết.Hồ sơ tôi trễ hẹn theo số biên nhận 3169/BN.Chính quyền phải kiểm tra hồ sơ trễ hẹn để giúp người dân khi làm giấy tờ đất.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 10/09/2019 - 15 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

File đính kèm


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: cải cách hành chính là hình thức
 Nội dung câu hỏi:

Văn phòng đất đai Bến Cầu cố ý giải quyết hồ sơ trễ hẹn để vụ lợi, để người dân thuê dịch vụ, bôi trơn mới giải quyết.Hồ sơ tôi trễ hẹn theo số biên nhận 3169/BN.Chính quyền phải kiểm tra hồ sơ trễ hẹn để giúp người dân khi làm giấy tờ đất.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Văn phòng đất đai Bến Cầu cố ý giải quyết hồ sơ trễ hẹn để vụ lợi, để người dân thuê dịch vụ, bôi trơn mới giải quyết.Hồ sơ tôi trễ hẹn theo số biên nhận 3169/BN.Chính quyền phải kiểm tra hồ sơ trễ hẹn để giúp người dân khi làm giấy tờ đất.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: