(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về việc chuyển chuyên nghiệp cho lực lượng công an (gửi Công an Tỉnh Tây Ninh)
Người hỏi : Phạm Ngọc Tấn     Số điện thoại: 0834547317     Email: phamngoctan.csmt@gmail.com     Địa chỉ: Châu thành, tây ninh
Ngày hỏi: 05/09/2019 - 14 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 09/09/2019 - 07 Giờ 52 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi: khi chính quy hoá lực lượng Công an xã tại địa phương vậy lực lượng Công an xã bán chuyên trách có thể xét chuyển chuyên nghiệp được hay không? Còn đối với người từng tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân xuất ngũ không quá 03 năm phục vụ trong lực lượng Công an xã hiện tại có thể xét chuyển chuyên nghiệp để tiếp tục phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân hay không?


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về việc chuyển chuyên nghiệp cho lực lượng công an (gửi Công an Tỉnh Tây Ninh)
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi: khi chính quy hoá lực lượng Công an xã tại địa phương vậy lực lượng Công an xã bán chuyên trách có thể xét chuyển chuyên nghiệp được hay không? Còn đối với người từng tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân xuất ngũ không quá 03 năm phục vụ trong lực lượng Công an xã hiện tại có thể xét chuyển chuyên nghiệp để tiếp tục phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi: khi chính quy hoá lực lượng Công an xã tại địa phương vậy lực lượng Công an xã bán chuyên trách có thể xét chuyển chuyên nghiệp được hay không? Còn đối với người từng tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân xuất ngũ không quá 03 năm phục vụ trong lực lượng Công an xã hiện tại có thể xét chuyển chuyên nghiệp để tiếp tục phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: