(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thái độ phục vụ nhân dân của 1 cửa huyện Bến Cầu (lĩnh vực đất đai)
Người hỏi : nguyễn thị ngọc hoa     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/09/2019 - 10 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 09/09/2019 - 07 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:

Cần chấn chỉnh thái độ phục vụ người dân liên hệ làm thủ tục đất đai tại 1 cửa của UBND huyện Bến Cầu. nhiều trường hợp nhận hồ sơ không chín chủ, cò, lái thì nhận nhanh, làm nhanh. Người dân thì đồi chín chủ, thấy thiệt cho người dân chúng tôi. Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai dung túng cấu kết chạy hồ sơ. Hồ sơ tách thửa ông Vũ Tấn Ninh trên 2000 mét vuông  vẫn tách thửa bình thường trong khi đó người dân thi không ai làm được vây xin cơ quan có thẩm quyền xem xét. Thành thật biết ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 10/09/2019 - 15 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

File đính kèm


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thái độ phục vụ nhân dân của 1 cửa huyện Bến Cầu (lĩnh vực đất đai)
 Nội dung câu hỏi:

Cần chấn chỉnh thái độ phục vụ người dân liên hệ làm thủ tục đất đai tại 1 cửa của UBND huyện Bến Cầu. nhiều trường hợp nhận hồ sơ không chín chủ, cò, lái thì nhận nhanh, làm nhanh. Người dân thì đồi chín chủ, thấy thiệt cho người dân chúng tôi. Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai dung túng cấu kết chạy hồ sơ. Hồ sơ tách thửa ông Vũ Tấn Ninh trên 2000 mét vuông  vẫn tách thửa bình thường trong khi đó người dân thi không ai làm được vây xin cơ quan có thẩm quyền xem xét. Thành thật biết ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cần chấn chỉnh thái độ phục vụ người dân liên hệ làm thủ tục đất đai tại 1 cửa của UBND huyện Bến Cầu. nhiều trường hợp nhận hồ sơ không chín chủ, cò, lái thì nhận nhanh, làm nhanh. Người dân thì đồi chín chủ, thấy thiệt cho người dân chúng tôi. Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai dung túng cấu kết chạy hồ sơ. Hồ sơ tách thửa ông Vũ Tấn Ninh trên 2000 mét vuông  vẫn tách thửa bình thường trong khi đó người dân thi không ai làm được vây xin cơ quan có thẩm quyền xem xét. Thành thật biết ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: