(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sửa chữa đường
Người hỏi : dân Ấp Xóm Ruộng     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 03/09/2019 - 16 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 04/09/2019 - 10 Giờ 33 phút

Nội dung câu hỏi:

Ngày 28/6/2019 Sở giao thông vận tải Tây Ninh trả lời " - Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Sở GTVT trả lời như sau: tuyến đường ĐT.781 từ khẩu Phước Tân đến thị trấn Châu Thành đã được bảo trì sửa chữa xong, qua kiểm tra hiện nay ĐT.781 đoạn khu vực ấp Xớm Ruộng, xã Trí Bình phát sinh hư hỏng không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, Sở GTVT đã xác định khối lượng, tiến hành sửa chữa, dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2019."

Đề nghị Sở GTVT Tây Ninh xem xét thực hiện câu trả lời dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2019. hiện nay chưa thấy sửa chửa gì cả.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 06/09/2019 - 15 Giờ 46 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời:       SỬA CHỮA ĐƯỜNG TỈNH.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Sở GTVT trả lời như sau:

Ngày 03/7/2019 Sở GTVT đã tiến hành sửa chữa đảm bảo giao thông, đoạn phát sinh hư hỏng  khu vực ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình; xử lý ổ gà bằng đá 4x6 tại các vị trí hư hỏng và dự kiến thảm bê tông nhựa hoàn thiện cuối tháng 7/2019. Vừa qua, do thời tiết mưa, bão liên tục kéo dài, nước ngập cục bộ và tiếp tục phát sinh các hư hỏng, Sở GTVT đã chỉ đạo phòng chuyên môn tiếp tục sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông, sau khi ổn định nền đá, thời tiết khô ráo sẽ thảm bê tông nhựa tại các vị trí này.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sửa chữa đường
 Nội dung câu hỏi:

Ngày 28/6/2019 Sở giao thông vận tải Tây Ninh trả lời " - Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Sở GTVT trả lời như sau: tuyến đường ĐT.781 từ khẩu Phước Tân đến thị trấn Châu Thành đã được bảo trì sửa chữa xong, qua kiểm tra hiện nay ĐT.781 đoạn khu vực ấp Xớm Ruộng, xã Trí Bình phát sinh hư hỏng không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, Sở GTVT đã xác định khối lượng, tiến hành sửa chữa, dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2019."

Đề nghị Sở GTVT Tây Ninh xem xét thực hiện câu trả lời dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2019. hiện nay chưa thấy sửa chửa gì cả.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ngày 28/6/2019 Sở giao thông vận tải Tây Ninh trả lời " - Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Sở GTVT trả lời như sau: tuyến đường ĐT.781 từ khẩu Phước Tân đến thị trấn Châu Thành đã được bảo trì sửa chữa xong, qua kiểm tra hiện nay ĐT.781 đoạn khu vực ấp Xớm Ruộng, xã Trí Bình phát sinh hư hỏng không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, Sở GTVT đã xác định khối lượng, tiến hành sửa chữa, dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2019."

Đề nghị Sở GTVT Tây Ninh xem xét thực hiện câu trả lời dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2019. hiện nay chưa thấy sửa chửa gì cả.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: