(GMT+7)
Search Tiêu chí thống kê
Đơn vị:


Thời gian:
Báo Cáo:

headerThống kê chung:

Tiêu chí thống kê Tổng số Đúng hạn Trễ hạn
Câu hỏi đã chuyển (Thời hạn: 1 ngày) 632/774 | (81.654%) 601/632 | (95.095%) 31/632 | (4.905%)
Câu hỏi chưa chuyển (Thời hạn: 1 ngày) 4/774 | (0.517%) 4/4 | (100%) 0/4 | (0%)
Câu hỏi đã trả lời (Thời hạn: 8 ngày) 631/632 | (99.842%) 582/631 | (92.235%) 49/631 | (7.765%)
Câu hỏi đang chờ trả lời (Thời hạn: 8 ngày) 13/632 | (2.057%) 8/13 | (61.538%) 5/13 | (38.462%)
Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận: 774
Tổng số câu hỏi chưa được trả lời: 17/774 | (2.196%)
Tổng số câu hỏi vi phạm bị từ chối: 135/774 | (17.442%)

Tên đơn vịThống Kê
Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen
Ban quản trị hệ thống hỏi đáp trực tuyến
Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh
BQL các Khu Kinh tế Tây Ninh
BQL Vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát
Bưu điện Tây Ninh
Công an Tỉnh
Cục Hải quan
Cục thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh
Cục Thống kê Tình
Cục Thuế Tỉnh
Đài Phát thanh và Truyền hình
 • Tổng số câu hỏi: 0
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tây Ninh
Sở Công Thương
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giao thông Vận tải
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Khoa học Công nghệ
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Sở Ngoại vụ
 • Tổng số câu hỏi: 0
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Sở Nội vụ
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Tư pháp
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Thanh tra Tỉnh
Tỉnh đoàn Tây Ninh
Trung tâm điều phối câu hỏi
 • Tổng số câu hỏi: 0
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
Trung tâm giám sát, điều hành kinh tế, xã hội
Trung tâm Giáo dục sức khỏe
 • Tổng số câu hỏi: 0
 • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số đúng hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số trễ hạn: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 0/0 | (0%)
 • Tổng số câu hỏi chưa trả lời quá hạn: 0/0 | (0%)
UBND huyện Bến Cầu
UBND huyện Châu Thành
UBND huyện Dương Minh Châu
UBND huyện Gò Dầu
UBND huyện Hòa Thành
UBND huyện Tân Biên
UBND huyện Tân Châu
UBND huyện Trảng Bàng
UBND Thành Phố Tây Ninh
VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: