(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về quyết định 15 về tách thửa
Người hỏi : Nhóm người dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/09/2019 - 09 Giờ 13 phút     Ngày chuyển: 04/09/2019 - 10 Giờ 35 phút

Nội dung câu hỏi:

Gửi ủy ban tỉnh tây ninh!

Hiện nay Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh và hướng dẫn 1313 /HD-SXD ngày 6/6/2019 của Sở Xây Dựng đã gây không ít khó khăn cho người dân khi làm thủ tục tách thửa, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
- đơn cử một nội dung mà 2 văn bản này trái nhau là
Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh: điểm c khoản 4 điều 4 có ghi:
c) Thửa đất có diện tích trên 2.000 m2
Người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định, 
xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) và các quy định khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất. Vậy người dân phải thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp thoát nước, điện) như thế nào để đấu nối với đường hiện hữu(vì để đấu nối với hạ tầng sẵn có của nhà nước thì người dân phải có bảng vẽ đường hạ tầng kỹ thuật này trước, biết thì mới vẽ được, hay người dân chỉ cần vẽ đủ 3 yếu tố giao thông, cấp thoát nước, điện là được? còn đấu nối ra được hay không thì không cần quan tâm đến)
 
HD 1313/SXD có ghi 2. Hướng dẫn về bản vẽ Tổng mặt bằng sẽ do UBND cấp huyện(P.KTHT) tiếp nhận thủ tục. Nhưng Qđ 15 thì theo thẩm quyền "thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở" do Sở Xây Dựng thẩm định và duyệt. Vậy văn bản 1313/SXD có trái với Quyết định 15 không? Nếu không thì giải thích?
 
Trong QD 15 và HD  1313 ghi rất rõ là thủ tục--> vậy đây có phải là thủ tục hành chính hay không? Nếu là thủ tục hành chính thì phải do Chính phủ ban hành. Còn nếu không phải thủ tục hành chính thì giải thích lý do tại sao không phải mà văn bản ghi là trình tự thủ tục?
 
Từ khi ban hành 2 văn bản đến nay, đã gây tác động xấu đến xã hội (cử tri phản ảnh trực tiếp với đại biểu tại tiếp xúc cử tri, cử tri phản ánh lên cổng hỏi đáp của UBND tỉnh, các bài báo của Báo tây ninh, các phóng sự của được chiếu trên TTV11 đài phát thanh truyền hình tỉnh...).
UBND tỉnh đã thấy sự bất cập và tồn tại này hay không? Có cán bộ nào đã bị nhắc nhở chưa? UBND tỉnh trong thời gian tới làm gì để giải quyết tình trạng này? Bao lâu thì dứt điểm để nhân dân Tây Ninh tiếp tục tin tưởng vào bộ máy chính quyền.
 
Rất mong UBND tỉnh trả lời, đừng chuyển cho Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên Môi trường trả lời nữa.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về quyết định 15 về tách thửa
 Nội dung câu hỏi:

Gửi ủy ban tỉnh tây ninh!

Hiện nay Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh và hướng dẫn 1313 /HD-SXD ngày 6/6/2019 của Sở Xây Dựng đã gây không ít khó khăn cho người dân khi làm thủ tục tách thửa, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
- đơn cử một nội dung mà 2 văn bản này trái nhau là
Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh: điểm c khoản 4 điều 4 có ghi:
c) Thửa đất có diện tích trên 2.000 m2
Người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định, 
xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) và các quy định khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất. Vậy người dân phải thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp thoát nước, điện) như thế nào để đấu nối với đường hiện hữu(vì để đấu nối với hạ tầng sẵn có của nhà nước thì người dân phải có bảng vẽ đường hạ tầng kỹ thuật này trước, biết thì mới vẽ được, hay người dân chỉ cần vẽ đủ 3 yếu tố giao thông, cấp thoát nước, điện là được? còn đấu nối ra được hay không thì không cần quan tâm đến)
 
HD 1313/SXD có ghi 2. Hướng dẫn về bản vẽ Tổng mặt bằng sẽ do UBND cấp huyện(P.KTHT) tiếp nhận thủ tục. Nhưng Qđ 15 thì theo thẩm quyền "thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở" do Sở Xây Dựng thẩm định và duyệt. Vậy văn bản 1313/SXD có trái với Quyết định 15 không? Nếu không thì giải thích?
 
Trong QD 15 và HD  1313 ghi rất rõ là thủ tục--> vậy đây có phải là thủ tục hành chính hay không? Nếu là thủ tục hành chính thì phải do Chính phủ ban hành. Còn nếu không phải thủ tục hành chính thì giải thích lý do tại sao không phải mà văn bản ghi là trình tự thủ tục?
 
Từ khi ban hành 2 văn bản đến nay, đã gây tác động xấu đến xã hội (cử tri phản ảnh trực tiếp với đại biểu tại tiếp xúc cử tri, cử tri phản ánh lên cổng hỏi đáp của UBND tỉnh, các bài báo của Báo tây ninh, các phóng sự của được chiếu trên TTV11 đài phát thanh truyền hình tỉnh...).
UBND tỉnh đã thấy sự bất cập và tồn tại này hay không? Có cán bộ nào đã bị nhắc nhở chưa? UBND tỉnh trong thời gian tới làm gì để giải quyết tình trạng này? Bao lâu thì dứt điểm để nhân dân Tây Ninh tiếp tục tin tưởng vào bộ máy chính quyền.
 
Rất mong UBND tỉnh trả lời, đừng chuyển cho Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên Môi trường trả lời nữa.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Gửi ủy ban tỉnh tây ninh!

Hiện nay Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh và hướng dẫn 1313 /HD-SXD ngày 6/6/2019 của Sở Xây Dựng đã gây không ít khó khăn cho người dân khi làm thủ tục tách thửa, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
- đơn cử một nội dung mà 2 văn bản này trái nhau là
Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh: điểm c khoản 4 điều 4 có ghi:
c) Thửa đất có diện tích trên 2.000 m2
Người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định, 
xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) và các quy định khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất. Vậy người dân phải thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp thoát nước, điện) như thế nào để đấu nối với đường hiện hữu(vì để đấu nối với hạ tầng sẵn có của nhà nước thì người dân phải có bảng vẽ đường hạ tầng kỹ thuật này trước, biết thì mới vẽ được, hay người dân chỉ cần vẽ đủ 3 yếu tố giao thông, cấp thoát nước, điện là được? còn đấu nối ra được hay không thì không cần quan tâm đến)
 
HD 1313/SXD có ghi 2. Hướng dẫn về bản vẽ Tổng mặt bằng sẽ do UBND cấp huyện(P.KTHT) tiếp nhận thủ tục. Nhưng Qđ 15 thì theo thẩm quyền "thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở" do Sở Xây Dựng thẩm định và duyệt. Vậy văn bản 1313/SXD có trái với Quyết định 15 không? Nếu không thì giải thích?
 
Trong QD 15 và HD  1313 ghi rất rõ là thủ tục--> vậy đây có phải là thủ tục hành chính hay không? Nếu là thủ tục hành chính thì phải do Chính phủ ban hành. Còn nếu không phải thủ tục hành chính thì giải thích lý do tại sao không phải mà văn bản ghi là trình tự thủ tục?
 
Từ khi ban hành 2 văn bản đến nay, đã gây tác động xấu đến xã hội (cử tri phản ảnh trực tiếp với đại biểu tại tiếp xúc cử tri, cử tri phản ánh lên cổng hỏi đáp của UBND tỉnh, các bài báo của Báo tây ninh, các phóng sự của được chiếu trên TTV11 đài phát thanh truyền hình tỉnh...).
UBND tỉnh đã thấy sự bất cập và tồn tại này hay không? Có cán bộ nào đã bị nhắc nhở chưa? UBND tỉnh trong thời gian tới làm gì để giải quyết tình trạng này? Bao lâu thì dứt điểm để nhân dân Tây Ninh tiếp tục tin tưởng vào bộ máy chính quyền.
 
Rất mong UBND tỉnh trả lời, đừng chuyển cho Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên Môi trường trả lời nữa.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: