(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kiến nghị làm đường
Người hỏi : nhân dân khu phố 2, thị trấn Châu ThànhN     Số điện thoại:      Email: chongtieucuc0007@gmail.com     Địa chỉ: Khu phố 2
Ngày hỏi: 05/09/2019 - 13 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 09/09/2019 - 07 Giờ 52 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi      - UBND huyện Châu Thành

- UBND tỉnh Tây Ninh

Chúng tôi là cử tri Khu phố 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, chúng tôi xin hỏi đến UBND huyện Châu Thành, UBND tỉnh tây Ninh nội dung như sau:

Nhân dân chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với Đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Châu Thành tại các buổi tiếp xúc cử tri của khu phố 2, thị trấn Châu Thành đối từ năm 2016 đến nay là đề nghị làm đường bê tông xi măng nối dài từ nghĩa địa Cao xá Khu phố 2 đi đến đường D14 giáp ranh xã Trí Bình, huyện Châu Thành, vì đoạn đường này đến mùa mưa nhân dân chở nông sản rau quả đi lại rất khó khăn nhưng UBND thị trấn không làm đường. Năm 2017 UBND thị trấn Châu Thành lại làm đường nối dài từ nhà Bí thư chi bộ Khu phố 2 là ông Trần Thanh Cảnh nối dài đi đến giáp đường D14 xã Trí Bình, con đường này người dân không có nhu cầu đi lại vì chỉ có duy nhất 01 hộ dân ở phía trong con đường này.

Năm 2019 UBND thị trấn cho làm tiếp con đường gần Trường THPT Hoàng Văn Thụ nối dài đến tiếp giáp đường Tua Hai Đồng khởi với chiều dài gần 300m nhưng với kinh phí lên đến 800 triệu đồng, con đường này ít người đi lại vì không thuận tiên cho lưu thông, trên đoạn đường này có duy nhất 02 hộ dân sinh sống đi lại, ngoài ra không ai đi đoạn đường này vì là đường ngỏ cụt quá gần và song song với đường Tua Hai Đồng khởi.

Thưa UBND huyện Châu Thành, UBND tỉnh Tây Ninh, nhân dân cử tri Khu phố 2 muốn hỏi các cấp như sau:

  1. UBND thị trấn làm 02 tuyến đường trên có cần thiết và có phù hợp với tình hình giao thông nông thôn hiện nay trên đại bàn thị trấn Châu Thành không.
  2. Nhân dân Khu phố 2 kiến nghị nhiều lần ở các buổi tiếp xúc cử tri nhưng UBND thị trấn làm ngơ không quan tâm, lại đi làm con đường không có người qua lại như vậy có đúng không, trong khi thị trấn có rất nhiều tuyến đường liên tổ đi lại rất khó khăn.

Đề nghị UBND huyện Châu Thành, UBND tỉnh Tây Ninh trả lời cho nhân dân cử tri Khu phố 2 biết.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 09/09/2019 - 08 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn quý ông/bà đã nêu câu hỏi kiến nghị. Câu hỏi của quý ông/bà đã được chuyển UBND Thị trấn Châu Thành và đã có báo cáo trả lời như sau:

"Năm 2017 UBND thị trấn Châu Thành thực hiện đầu tư dự án bêtông tuyến đường liên Tổ 9-11-22 Khu Phố 2, thị trấn Châu Thành; năm 2019 UBND thị trấn Châu Thành thực hiện đầu tư dự án bêtông tuyến đường Tổ 3, Khu Phố 1, thị trấn Châu Thành, cụ thể :

+ Tuyến đường liên Tổ 9-11-22 Khu Phố 2 được đầu tư thực hiện theo nguyện vọng của các thành viên Tổ Đại biểu HĐND Khu Phố 2, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cháu học sinh có điều kiện tốt hơn trong việc duy chuyển đến trường học. Đồng thời, tuyến đường này đã hư hỏng không thể tiếp tục đi lại nên cần đầu tư nhằm đảm bảo không bị lấn chiếm sử dụng trái phép. Tuyến đường Tổ 9-11-22 sau khi đầu tư kết nối được với đường Nguyên Văn Trỏi, đường Tổ 20 Khu Phố 2 và đường D14 xã Trí Bình, nhàm phát triển dân sinh.

+ Tuyến đường Tổ 3, Khu Phố 1 được đầu tư thực hiện sau khi UBND thị trấn được Đảng ủy - HĐND thị trấn cho phép chủ trương đầu tư năm 2019 với tổng kinh phí thanh toán 508.640.000đ, nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông tại khu trung tâm thị trấn Châu Thành tạo điêu kiện thay đổi bộ mặt thị trấn đô thị, đồng thời tuyến đường này cũng đã bị lấn chiếm sử dụng, vào mùa mưa rất khó đi lại.

UBND thị trấn thực hiện đầu tư hai công trình trên được trình ra BCH Đảng ủy kỳ họp HĐND thị trấn xin ý kiến và đã được sự thống nhất của BCH Đảng ủy và các Đai biểu HĐND thị trấn.

Tuyến đường nối dài từ nghĩa địa Cao Xá Khu Phố 2 đến đường D14 (hiện trạng tuyến đường này tiếp giáp đường Tổ 20 Khu Phố 2, không thông ra được đường D14) Hiện tại đoạn đường này trực tiêp phục vụ rất tốt việc vận chuyển nông sản cho nhân dân trong khu vực. Tuy nhiên do xe máy cày thường xuyên đi qua nên việc bị hư hỏng vào mùa mưa là khó tránh khỏi. UBND thị trấn ghi nhận ý kiến của Cử tri, hiện tại đã được đưa vào danh mục ưu tiên đầu tư công giai đoạn năm 2020-2025."

Gửi kèm Báo cáo trả lời cử tri của UBND Thị trấn Châu Thành.


 


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kiến nghị làm đường
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi      - UBND huyện Châu Thành

- UBND tỉnh Tây Ninh

Chúng tôi là cử tri Khu phố 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, chúng tôi xin hỏi đến UBND huyện Châu Thành, UBND tỉnh tây Ninh nội dung như sau:

Nhân dân chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với Đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Châu Thành tại các buổi tiếp xúc cử tri của khu phố 2, thị trấn Châu Thành đối từ năm 2016 đến nay là đề nghị làm đường bê tông xi măng nối dài từ nghĩa địa Cao xá Khu phố 2 đi đến đường D14 giáp ranh xã Trí Bình, huyện Châu Thành, vì đoạn đường này đến mùa mưa nhân dân chở nông sản rau quả đi lại rất khó khăn nhưng UBND thị trấn không làm đường. Năm 2017 UBND thị trấn Châu Thành lại làm đường nối dài từ nhà Bí thư chi bộ Khu phố 2 là ông Trần Thanh Cảnh nối dài đi đến giáp đường D14 xã Trí Bình, con đường này người dân không có nhu cầu đi lại vì chỉ có duy nhất 01 hộ dân ở phía trong con đường này.

Năm 2019 UBND thị trấn cho làm tiếp con đường gần Trường THPT Hoàng Văn Thụ nối dài đến tiếp giáp đường Tua Hai Đồng khởi với chiều dài gần 300m nhưng với kinh phí lên đến 800 triệu đồng, con đường này ít người đi lại vì không thuận tiên cho lưu thông, trên đoạn đường này có duy nhất 02 hộ dân sinh sống đi lại, ngoài ra không ai đi đoạn đường này vì là đường ngỏ cụt quá gần và song song với đường Tua Hai Đồng khởi.

Thưa UBND huyện Châu Thành, UBND tỉnh Tây Ninh, nhân dân cử tri Khu phố 2 muốn hỏi các cấp như sau:

  1. UBND thị trấn làm 02 tuyến đường trên có cần thiết và có phù hợp với tình hình giao thông nông thôn hiện nay trên đại bàn thị trấn Châu Thành không.
  2. Nhân dân Khu phố 2 kiến nghị nhiều lần ở các buổi tiếp xúc cử tri nhưng UBND thị trấn làm ngơ không quan tâm, lại đi làm con đường không có người qua lại như vậy có đúng không, trong khi thị trấn có rất nhiều tuyến đường liên tổ đi lại rất khó khăn.

Đề nghị UBND huyện Châu Thành, UBND tỉnh Tây Ninh trả lời cho nhân dân cử tri Khu phố 2 biết.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi      - UBND huyện Châu Thành

- UBND tỉnh Tây Ninh

Chúng tôi là cử tri Khu phố 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, chúng tôi xin hỏi đến UBND huyện Châu Thành, UBND tỉnh tây Ninh nội dung như sau:

Nhân dân chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với Đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Châu Thành tại các buổi tiếp xúc cử tri của khu phố 2, thị trấn Châu Thành đối từ năm 2016 đến nay là đề nghị làm đường bê tông xi măng nối dài từ nghĩa địa Cao xá Khu phố 2 đi đến đường D14 giáp ranh xã Trí Bình, huyện Châu Thành, vì đoạn đường này đến mùa mưa nhân dân chở nông sản rau quả đi lại rất khó khăn nhưng UBND thị trấn không làm đường. Năm 2017 UBND thị trấn Châu Thành lại làm đường nối dài từ nhà Bí thư chi bộ Khu phố 2 là ông Trần Thanh Cảnh nối dài đi đến giáp đường D14 xã Trí Bình, con đường này người dân không có nhu cầu đi lại vì chỉ có duy nhất 01 hộ dân ở phía trong con đường này.

Năm 2019 UBND thị trấn cho làm tiếp con đường gần Trường THPT Hoàng Văn Thụ nối dài đến tiếp giáp đường Tua Hai Đồng khởi với chiều dài gần 300m nhưng với kinh phí lên đến 800 triệu đồng, con đường này ít người đi lại vì không thuận tiên cho lưu thông, trên đoạn đường này có duy nhất 02 hộ dân sinh sống đi lại, ngoài ra không ai đi đoạn đường này vì là đường ngỏ cụt quá gần và song song với đường Tua Hai Đồng khởi.

Thưa UBND huyện Châu Thành, UBND tỉnh Tây Ninh, nhân dân cử tri Khu phố 2 muốn hỏi các cấp như sau:

  1. UBND thị trấn làm 02 tuyến đường trên có cần thiết và có phù hợp với tình hình giao thông nông thôn hiện nay trên đại bàn thị trấn Châu Thành không.
  2. Nhân dân Khu phố 2 kiến nghị nhiều lần ở các buổi tiếp xúc cử tri nhưng UBND thị trấn làm ngơ không quan tâm, lại đi làm con đường không có người qua lại như vậy có đúng không, trong khi thị trấn có rất nhiều tuyến đường liên tổ đi lại rất khó khăn.

Đề nghị UBND huyện Châu Thành, UBND tỉnh Tây Ninh trả lời cho nhân dân cử tri Khu phố 2 biết.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: