(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Dây điện quá thấp gây nguy hiểm
Người hỏi : Người dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Huyện Bến Cầu
Ngày hỏi: 01/11/2019 - 21 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 26/11/2019 - 16 Giờ 35 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Uỷ ban nhân dân huyện Bến Cầu. Đề nghị uỷ ban nhân dân huyện Bến Cầu xem xét, kiểm tra đường dây điện phía tay trái đoạn từ trung tâm y tế huyện Bến Cầu đến xã Long Thuận. Vì quá thấp, gây nguy hiểm. Có đoạn gần như nằm dưới đất luôn. Mong uỷ ban nhân dân huyện Bến Cầu kiểm tra và khắc phục


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 29/11/2019 - 16 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

File đính kèm


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Dây điện quá thấp gây nguy hiểm
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Uỷ ban nhân dân huyện Bến Cầu. Đề nghị uỷ ban nhân dân huyện Bến Cầu xem xét, kiểm tra đường dây điện phía tay trái đoạn từ trung tâm y tế huyện Bến Cầu đến xã Long Thuận. Vì quá thấp, gây nguy hiểm. Có đoạn gần như nằm dưới đất luôn. Mong uỷ ban nhân dân huyện Bến Cầu kiểm tra và khắc phục

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Uỷ ban nhân dân huyện Bến Cầu. Đề nghị uỷ ban nhân dân huyện Bến Cầu xem xét, kiểm tra đường dây điện phía tay trái đoạn từ trung tâm y tế huyện Bến Cầu đến xã Long Thuận. Vì quá thấp, gây nguy hiểm. Có đoạn gần như nằm dưới đất luôn. Mong uỷ ban nhân dân huyện Bến Cầu kiểm tra và khắc phục

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: