(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về điều kiện tham dự học lớp Thạc sĩ quản lý GD
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 29/10/2019 - 23 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 01/11/2019 - 15 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính chào SGD Tây Ninh,

Tôi là GV trường khuyết tật tỉnh Tây Ninh.

SGD cho tôi hỏi về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục.

Theo kế hoạch số 1030/KH-ĐHSP ngày 22 tháng 05 năm 2019 của Trường Đại học sư phạm Huế liên kết với Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ lần 2 năm 2019.

Theo đối tượng người học do Trường Đại học sư phạm Huế quy định là: Người học phải làm việc tại một trong các vị trí công tác sau:

+ Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường từ mầm non trở lên; trưởng khoa, phó khoa các trường Cao đẳng và Đại học; lãnh đạo và chuyên viên làm công tác quản lý giáo dục của tổ chức chính trị....

+ Tổ trưởng tổ chuyên môn các trường: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; Trung cấp chuyên nghiệp.

+ Người thuộc diện quy hoạch tạo nguồn quản lý giáo dục.

Tôi xin hỏi SGD: Tôi không thuộc những đối tượng theo tuyển sinh, vậy tôi có được phép tham gia tuyển sinh và học lớp Thạc sĩ này không?

Mong được giải đáp sớm. Chân thành cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 06/11/2019 - 07 Giờ 28 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:
     Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên trả lời câu hỏi của bạn như sau:
 
     Điều kiện nhập học thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục được các trường đại học quy định theo Đề án đào tạo thạc sĩ được Bộ GD&ĐT phê duyệt. Việc có được nhập học hay không là do các trường đại học xem xét quyết định. 
 
     Sở GD&ĐT quản lý việc cử các cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trên địa bàn tham gia học các lớp sau đại học theo kế hoạch của tỉnh. Đối với những trường hợp các cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên không nằm trong kế hoạch, Sở GD&ĐT khuyến khích các cá nhân tự túc học nâng cao trình độ nếu không ảnh hưởng đến công việc ở cơ quan, đơn vị./.

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về điều kiện tham dự học lớp Thạc sĩ quản lý GD
 Nội dung câu hỏi:

Kính chào SGD Tây Ninh,

Tôi là GV trường khuyết tật tỉnh Tây Ninh.

SGD cho tôi hỏi về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục.

Theo kế hoạch số 1030/KH-ĐHSP ngày 22 tháng 05 năm 2019 của Trường Đại học sư phạm Huế liên kết với Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ lần 2 năm 2019.

Theo đối tượng người học do Trường Đại học sư phạm Huế quy định là: Người học phải làm việc tại một trong các vị trí công tác sau:

+ Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường từ mầm non trở lên; trưởng khoa, phó khoa các trường Cao đẳng và Đại học; lãnh đạo và chuyên viên làm công tác quản lý giáo dục của tổ chức chính trị....

+ Tổ trưởng tổ chuyên môn các trường: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; Trung cấp chuyên nghiệp.

+ Người thuộc diện quy hoạch tạo nguồn quản lý giáo dục.

Tôi xin hỏi SGD: Tôi không thuộc những đối tượng theo tuyển sinh, vậy tôi có được phép tham gia tuyển sinh và học lớp Thạc sĩ này không?

Mong được giải đáp sớm. Chân thành cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính chào SGD Tây Ninh,

Tôi là GV trường khuyết tật tỉnh Tây Ninh.

SGD cho tôi hỏi về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục.

Theo kế hoạch số 1030/KH-ĐHSP ngày 22 tháng 05 năm 2019 của Trường Đại học sư phạm Huế liên kết với Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ lần 2 năm 2019.

Theo đối tượng người học do Trường Đại học sư phạm Huế quy định là: Người học phải làm việc tại một trong các vị trí công tác sau:

+ Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường từ mầm non trở lên; trưởng khoa, phó khoa các trường Cao đẳng và Đại học; lãnh đạo và chuyên viên làm công tác quản lý giáo dục của tổ chức chính trị....

+ Tổ trưởng tổ chuyên môn các trường: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; Trung cấp chuyên nghiệp.

+ Người thuộc diện quy hoạch tạo nguồn quản lý giáo dục.

Tôi xin hỏi SGD: Tôi không thuộc những đối tượng theo tuyển sinh, vậy tôi có được phép tham gia tuyển sinh và học lớp Thạc sĩ này không?

Mong được giải đáp sớm. Chân thành cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: