(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Mức khen thưởng danh hiệu gia đình văn hóa
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/10/2019 - 08 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 28/10/2019 - 16 Giờ 29 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tói đang tìm hiểu về danh hiệu của gia đình văn hóa. Vậy trang thông tin cho tôi hỏi tiền thưởng của danh hiệu gia đình văn hóa được quy định như thế nào vậy? Tôi cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch     
Thời gian trả lời: 06/11/2019 - 09 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở VHTTDL xin trả lời câu hỏi về Mức khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa” của ông/bà như sau:

- Các hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 03 năm liên tục thì được đưa vào danh sách các hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đủ điều kiện tặng Giấy khen Gia đình văn hóa; Số lượng gia đình được đề nghị tặng Giấy khen không vượt quá 15% tổng số gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liên tục được đưa vào danh sách bình xét; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra Quyết định tặng Giấy khen Gia đình văn hóa (theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018).

- Mức khen thưởng theo điểm b, khoản 2, Điều 73 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ: Tập thể được tặng Giấy khen các cấp được kèm theo tiền thưởng gấp hai lần tiền thưởng (0,15 x 2 = 0,3 mức lương cơ sở) đối với cá nhân quy định tại các điểm c, d khoản 1 Điều này.

Ghi chú: Tại điểm d) khoản 1 Điều 73 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định: Cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được kèm theo mức tiền thưởng 0,15 lần mức lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện nay 1.490.000đ).

Trân trong !

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Mức khen thưởng danh hiệu gia đình văn hóa
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tói đang tìm hiểu về danh hiệu của gia đình văn hóa. Vậy trang thông tin cho tôi hỏi tiền thưởng của danh hiệu gia đình văn hóa được quy định như thế nào vậy? Tôi cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại tói đang tìm hiểu về danh hiệu của gia đình văn hóa. Vậy trang thông tin cho tôi hỏi tiền thưởng của danh hiệu gia đình văn hóa được quy định như thế nào vậy? Tôi cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: