(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Văn hóa cộng đồng
Người hỏi : Cánh nhân     Số điện thoại:      Email: nguyenhoangminhxd@gmail.com     Địa chỉ: Xã Long Thành Trung, huyên Hòa Thành, Tây Nninh
Ngày hỏi: 25/10/2019 - 14 Giờ 30 phút     Ngày chuyển: 28/10/2019 - 16 Giờ 25 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ban quản lý,

Khu dân cư phía sau chùa Gò Kén trên QL22B, Long Trung, Long Thành Trung, Hòa Thành có nhiều hộ dân thường xuyên tổ chức hát karaoke bằng loa kẹo kéo công suất lớn, gây ảnh hưởng tới nhiều gia đình xung quanh. Kính nhờ các cơ quan chức thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục nâng cao ý thức công đồng. Mong các tổ chức phường xã quan tâm đẩy mạnh các phong trào văn hóa thu hút người dân tránh xa các tệ nạn rượu chè, cờ bạc, các độ lô đề...cải thiện đời sống tin thần của người dân trong khu vực.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND thị xã Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 04/11/2019 - 08 Giờ 14 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện nhận được câu hỏi phản ảnh của người dân thuộc khu vực sau chùa Gò kén thuộc xã Long Thành Trung.

Sau khi xem xét, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Long Thành Trung kiểm tra, xử lý theo quy định.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Văn hóa cộng đồng
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ban quản lý,

Khu dân cư phía sau chùa Gò Kén trên QL22B, Long Trung, Long Thành Trung, Hòa Thành có nhiều hộ dân thường xuyên tổ chức hát karaoke bằng loa kẹo kéo công suất lớn, gây ảnh hưởng tới nhiều gia đình xung quanh. Kính nhờ các cơ quan chức thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục nâng cao ý thức công đồng. Mong các tổ chức phường xã quan tâm đẩy mạnh các phong trào văn hóa thu hút người dân tránh xa các tệ nạn rượu chè, cờ bạc, các độ lô đề...cải thiện đời sống tin thần của người dân trong khu vực.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ban quản lý,

Khu dân cư phía sau chùa Gò Kén trên QL22B, Long Trung, Long Thành Trung, Hòa Thành có nhiều hộ dân thường xuyên tổ chức hát karaoke bằng loa kẹo kéo công suất lớn, gây ảnh hưởng tới nhiều gia đình xung quanh. Kính nhờ các cơ quan chức thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục nâng cao ý thức công đồng. Mong các tổ chức phường xã quan tâm đẩy mạnh các phong trào văn hóa thu hút người dân tránh xa các tệ nạn rượu chè, cờ bạc, các độ lô đề...cải thiện đời sống tin thần của người dân trong khu vực.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: