(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thuế TNCN
Người hỏi : Doanh nhiệp tư nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: KCN Trảng Bàng
Ngày hỏi: 25/10/2019 - 14 Giờ 31 phút     Ngày chuyển: 28/10/2019 - 16 Giờ 26 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.

Công ty  chúng tôi định tổ chức cho CBCNV đi tham quan nghĩ mát dùng từ quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng 20tr/người ( 10 tr trích từ quỹ phúc lợi, 10 tr trích từ quỹ khen thưởng ) . Cho tôi hỏi vậy tiền này có được tính vào thu nhập của CNV khi tính thuế TNCN hay không. Trân trọng cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 01/11/2019 - 15 Giờ 55 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Kính chào độc giả,

Về vấn đề vướng mắc của độc giả, Cục Thuế Tây Ninh hướng dẫn như sau:

Tại Điểm a, đ, Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

đ.3.2) Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí thẩm mỹ... nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng. Trường hợp nội dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty tổ chức cho CBCNV đi tham quan nghĩ mát dùng từ quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng thì:

- Trường hợp khoản chi nghỉ mát cho CBCNV là người lao động từ quỹ phúc lợi mà khoản chi ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì khoản tiền này tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

- Trường hợp khoản chi chung cho tập thể người lao động không ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì khoản thu nhập này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

 

Trân trọng.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thuế TNCN
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.

Công ty  chúng tôi định tổ chức cho CBCNV đi tham quan nghĩ mát dùng từ quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng 20tr/người ( 10 tr trích từ quỹ phúc lợi, 10 tr trích từ quỹ khen thưởng ) . Cho tôi hỏi vậy tiền này có được tính vào thu nhập của CNV khi tính thuế TNCN hay không. Trân trọng cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.

Công ty  chúng tôi định tổ chức cho CBCNV đi tham quan nghĩ mát dùng từ quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng 20tr/người ( 10 tr trích từ quỹ phúc lợi, 10 tr trích từ quỹ khen thưởng ) . Cho tôi hỏi vậy tiền này có được tính vào thu nhập của CNV khi tính thuế TNCN hay không. Trân trọng cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: