(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Qui hoach lộ giới, lộ giới xây dựng:
Người hỏi : Trần Phương Nam     Số điện thoại: 0908557759     Email: phuongnamphuongvy@gmail.com     Địa chỉ: 107, Lộ chánh Môn A, khu phố 3, phường 4, Tp Tây Ninh.
Ngày hỏi: 27/10/2019 - 09 Giờ 05 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi không rõ nội dung, do đó, đơn vị điều phối câu hỏi không có cơ sở chuyển ngành chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Qui hoach lộ giới, lộ giới xây dựng:
 Nội dung câu hỏi:

Câu hỏi đã hỏi các năm 2013...2016 nay 2019:

Gần 20 năm qua, có cấm mốc lộ giới 19m làm đường gì đó. Hiện tại, xây nhà không được, chuyển nhượng mua bán thấp giá. Hỏi: qui hoạch lộ giới 19m thuộc khu phố 3, phường 4, Thành  phố Tây Ninh đã xóa chưa, xin cung cấp rõ về qui hoach con đường này cho dân nhờ. Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời 2016:

Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     

Thời gian trả lời: 16/05/2016 - 15 Giờ 17 phút

 

Nội dung câu trả lời:

Qua câu hỏi của công dân, UBND Thành phố trả lời câu hỏi của công dân như sau:

Căn cứ Quyết định số 2013/2003/QĐ-UB, ngày 08/12/2003 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phường IV - Thị xã Tây Ninh (nay là Thành phố). UBND Thành phố có ý kiến như sau:

Do trong câu hỏi không nêu cụ thể dự án nào nên Thành phố không thể trả lời chi tiết.

Khu vực này có nhiều dự án quy hoạch như: Giao thông, công viên cây xanh, trường học…Các quy hoạch trên vẫn còn hiệu lực thực hiện.

Hiện nay UBND Thành phố đang rà soát điều chỉnh quy hoạch dự kiến hoàn thành năm 2016, có xem xét các dự án khu vực này.

Nếu Ông (Bà) muốn biết cụ thể thì Ông (Bà) có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý đô thị Thành phố để có hướng dẫn.)

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Câu hỏi đã hỏi các năm 2013...2016 nay 2019:

Gần 20 năm qua, có cấm mốc lộ giới 19m làm đường gì đó. Hiện tại, xây nhà không được, chuyển nhượng mua bán thấp giá. Hỏi: qui hoạch lộ giới 19m thuộc khu phố 3, phường 4, Thành  phố Tây Ninh đã xóa chưa, xin cung cấp rõ về qui hoach con đường này cho dân nhờ. Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời 2016:

Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     

Thời gian trả lời: 16/05/2016 - 15 Giờ 17 phút

 

Nội dung câu trả lời:

Qua câu hỏi của công dân, UBND Thành phố trả lời câu hỏi của công dân như sau:

Căn cứ Quyết định số 2013/2003/QĐ-UB, ngày 08/12/2003 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phường IV - Thị xã Tây Ninh (nay là Thành phố). UBND Thành phố có ý kiến như sau:

Do trong câu hỏi không nêu cụ thể dự án nào nên Thành phố không thể trả lời chi tiết.

Khu vực này có nhiều dự án quy hoạch như: Giao thông, công viên cây xanh, trường học…Các quy hoạch trên vẫn còn hiệu lực thực hiện.

Hiện nay UBND Thành phố đang rà soát điều chỉnh quy hoạch dự kiến hoàn thành năm 2016, có xem xét các dự án khu vực này.

Nếu Ông (Bà) muốn biết cụ thể thì Ông (Bà) có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý đô thị Thành phố để có hướng dẫn.)

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: