(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Qui hoạch:
Người hỏi : Trần Phương Nam     Số điện thoại: 0908557759     Email: phuongnamphuongvy@gmail.com     Địa chỉ: 107, Lộ chánh Môn A, khu phố 3, phường 4, Tp Tây Ninh.
Ngày hỏi: 28/10/2019 - 17 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 29/10/2019 - 09 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

Mô tả sau đây là thửa đất của tôi:

Thửa đất số: 589

Tờ bản đồ số : 11

Địa chỉ: Khu Phố 3, Phương 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Qui hoạch lộ giới khoản 15 năm hơn còn hiệu lực hay đã xóa qui hoạch. Xin cảm ơn đã quan tâm.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 04/11/2019 - 15 Giờ 27 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố xin thông tin đến bạn như sau:

Thửa đất số 589 tờ bản đồ số 11 tại địa chỉ khu phố 3, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh thuộc đồ án quy hoạch phân khu số 3. Hiện Thành phố đang hoàn chỉnh các thủ tục để phê duyệt đồ án phân khu số 3. Khi đồ án này được phê duyệt, UBND Thành phố sẽ thông tin quy hoạch cụ thể về trường hợp đất của ông/bà.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Qui hoạch:
 Nội dung câu hỏi:

Mô tả sau đây là thửa đất của tôi:

Thửa đất số: 589

Tờ bản đồ số : 11

Địa chỉ: Khu Phố 3, Phương 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Qui hoạch lộ giới khoản 15 năm hơn còn hiệu lực hay đã xóa qui hoạch. Xin cảm ơn đã quan tâm.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Mô tả sau đây là thửa đất của tôi:

Thửa đất số: 589

Tờ bản đồ số : 11

Địa chỉ: Khu Phố 3, Phương 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Qui hoạch lộ giới khoản 15 năm hơn còn hiệu lực hay đã xóa qui hoạch. Xin cảm ơn đã quan tâm.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: