(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tách nhập hộ khẩu
Người hỏi : Trương Ngọc Lộ     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn, TpTN
Ngày hỏi: 31/10/2019 - 09 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 01/11/2019 - 15 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

Câu hỏi:

Kính gửi cơ quan chức năng một số câu hỏi như sau:

1. Thủ tục, quy định và thời gian giải quyết tách và nhập hộ khẩu.

2. Quy định tách hộ khẩu mới và thời gian giải quyết.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 18/11/2019 - 07 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Câu trả lời được đính kèm theo file bên dưới


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tách nhập hộ khẩu
 Nội dung câu hỏi:

Câu hỏi:

Kính gửi cơ quan chức năng một số câu hỏi như sau:

1. Thủ tục, quy định và thời gian giải quyết tách và nhập hộ khẩu.

2. Quy định tách hộ khẩu mới và thời gian giải quyết.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Câu hỏi:

Kính gửi cơ quan chức năng một số câu hỏi như sau:

1. Thủ tục, quy định và thời gian giải quyết tách và nhập hộ khẩu.

2. Quy định tách hộ khẩu mới và thời gian giải quyết.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: