(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Việc bỏ rác bừa bãi trên đường CMT8,TP, TPTN
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/10/2019 - 14 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 01/11/2019 - 15 Giờ 13 phút

Nội dung câu hỏi:
Nội dung câu hỏi:

- Kính gửi: UBND Tp Tây Ninh

Tôi là hộ kinh doanh trên đuờng CMT 8, P3, TPTN. Trước chỗ tôi có 1 trụ điện và thùng rác công cộng. Tuy nhiên, thùng rác chỉ đựng rác linh tinh thôi. Việc các hộ dân sống  gần đó lấy nơi đó để tập trung rác thải sinh hoạt, vơi số luợng nhiều, không tthể chứa trong thùng rác, gây bốc mùi ảnh huởng đến mỹ quan đô thị và kinh doanh của tôi.

Nên tôi đề nghị: 

1. Cơ quan có ý kiến về việc bỏ rác như vậy đúng hay sai ? nếu sai xử lý như thê nào ? tôi có thể cung cấp hình ảnh nguời bỏ rác cho cơ quan chức năng để xử lý.

2. Đề nghị cơ quan cho xe gom rác 02 lần trong ngày: 01 sáng sớm và khuya. ( thuơng xe rác đi lúc 9h tối, dân rác tặc thì canh 5h sáng đổ trộm)

3. Nếu không giải quyết đuợc 02 vấn đề trên đề nghị cơ quan tháo dỡ thùng rác ra chỗ khác. 
 

Trân trọng

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 12/09/2019 - 16 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:      2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố cảm ơn và ghi nhận ý kiến phản ánh của bạn, xin thông tin đến bạn như sau:

UBND Thành phố đã lắp đặt thí điểm hệ thống các thùng rác nhỏ cố định trên vỉa hè đường 30/4 và CMT8 nhằm phục vụ khách du lịch. Qua thời gian vận hành, các thùng rác này không phát huy hiệu quả như mong muốn. Một số người dân gần thùng rác thường xuyên bỏ rác tại đây mà không đăng ký thu gom rác và một số khác bỏ rác dưới chân mà không bỏ vào thùng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến hộ dân sống cạnh thùng rác.

Hiện nay, UBND Thành phố liên hệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Tây Ninh thu gom lượng rác tại các thùng này và chỉ thực hiện thu gom được 01 lần trong ngày.

Nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm cục bộ tại các thùng rác công cộng này, trong tháng 9/2019 UBND Thành phố sẽ cho thu hồi toàn bộ thùng rác công cộng trên đường CMT8 (hiện còn 28 thùng). Đối với tuyến đường 30/4, quá trình thi công nâng cấp đường đã thu hồi trong năm 2018. Bên cạnh đó, UBND Thành phố chỉ đạo UBND phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

 

 

>>>> Cơ quan chức năng đã xử lý đến đâu? tôi thấy hiện trạng vẫn còn y như vậy

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 11/11/2019 - 14 Giờ 06 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua ý kiến phúc đáp lần trước, UBND Thành phố đã giao Phòng Quản lý độ thị Thành phố nhờ Công ty cổ phần Công trình đô thị Tây Ninh hỗ trợ nhân công và xe máy để thu gom các thùng rác còn lại trên đường CMT8 (do không có chi phí thực hiện). Tuy nhiên, do Công ty chưa thu xếp được nên chưa triển khai thu hồi như kế hoạch.

Công ty cổ phần Công trình đô thị Tây Ninh đã cam kết sẽ triển khai thực hiện hoàn thành trước ngày 15/11/2019

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Việc bỏ rác bừa bãi trên đường CMT8,TP, TPTN
 Nội dung câu hỏi:
Nội dung câu hỏi:

- Kính gửi: UBND Tp Tây Ninh

Tôi là hộ kinh doanh trên đuờng CMT 8, P3, TPTN. Trước chỗ tôi có 1 trụ điện và thùng rác công cộng. Tuy nhiên, thùng rác chỉ đựng rác linh tinh thôi. Việc các hộ dân sống  gần đó lấy nơi đó để tập trung rác thải sinh hoạt, vơi số luợng nhiều, không tthể chứa trong thùng rác, gây bốc mùi ảnh huởng đến mỹ quan đô thị và kinh doanh của tôi.

Nên tôi đề nghị: 

1. Cơ quan có ý kiến về việc bỏ rác như vậy đúng hay sai ? nếu sai xử lý như thê nào ? tôi có thể cung cấp hình ảnh nguời bỏ rác cho cơ quan chức năng để xử lý.

2. Đề nghị cơ quan cho xe gom rác 02 lần trong ngày: 01 sáng sớm và khuya. ( thuơng xe rác đi lúc 9h tối, dân rác tặc thì canh 5h sáng đổ trộm)

3. Nếu không giải quyết đuợc 02 vấn đề trên đề nghị cơ quan tháo dỡ thùng rác ra chỗ khác. 
 

Trân trọng

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 12/09/2019 - 16 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:      2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố cảm ơn và ghi nhận ý kiến phản ánh của bạn, xin thông tin đến bạn như sau:

UBND Thành phố đã lắp đặt thí điểm hệ thống các thùng rác nhỏ cố định trên vỉa hè đường 30/4 và CMT8 nhằm phục vụ khách du lịch. Qua thời gian vận hành, các thùng rác này không phát huy hiệu quả như mong muốn. Một số người dân gần thùng rác thường xuyên bỏ rác tại đây mà không đăng ký thu gom rác và một số khác bỏ rác dưới chân mà không bỏ vào thùng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến hộ dân sống cạnh thùng rác.

Hiện nay, UBND Thành phố liên hệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Tây Ninh thu gom lượng rác tại các thùng này và chỉ thực hiện thu gom được 01 lần trong ngày.

Nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm cục bộ tại các thùng rác công cộng này, trong tháng 9/2019 UBND Thành phố sẽ cho thu hồi toàn bộ thùng rác công cộng trên đường CMT8 (hiện còn 28 thùng). Đối với tuyến đường 30/4, quá trình thi công nâng cấp đường đã thu hồi trong năm 2018. Bên cạnh đó, UBND Thành phố chỉ đạo UBND phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

 

 

>>>> Cơ quan chức năng đã xử lý đến đâu? tôi thấy hiện trạng vẫn còn y như vậy

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Nội dung câu hỏi:

- Kính gửi: UBND Tp Tây Ninh

Tôi là hộ kinh doanh trên đuờng CMT 8, P3, TPTN. Trước chỗ tôi có 1 trụ điện và thùng rác công cộng. Tuy nhiên, thùng rác chỉ đựng rác linh tinh thôi. Việc các hộ dân sống  gần đó lấy nơi đó để tập trung rác thải sinh hoạt, vơi số luợng nhiều, không tthể chứa trong thùng rác, gây bốc mùi ảnh huởng đến mỹ quan đô thị và kinh doanh của tôi.

Nên tôi đề nghị: 

1. Cơ quan có ý kiến về việc bỏ rác như vậy đúng hay sai ? nếu sai xử lý như thê nào ? tôi có thể cung cấp hình ảnh nguời bỏ rác cho cơ quan chức năng để xử lý.

2. Đề nghị cơ quan cho xe gom rác 02 lần trong ngày: 01 sáng sớm và khuya. ( thuơng xe rác đi lúc 9h tối, dân rác tặc thì canh 5h sáng đổ trộm)

3. Nếu không giải quyết đuợc 02 vấn đề trên đề nghị cơ quan tháo dỡ thùng rác ra chỗ khác. 
 

Trân trọng

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 12/09/2019 - 16 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:      2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố cảm ơn và ghi nhận ý kiến phản ánh của bạn, xin thông tin đến bạn như sau:

UBND Thành phố đã lắp đặt thí điểm hệ thống các thùng rác nhỏ cố định trên vỉa hè đường 30/4 và CMT8 nhằm phục vụ khách du lịch. Qua thời gian vận hành, các thùng rác này không phát huy hiệu quả như mong muốn. Một số người dân gần thùng rác thường xuyên bỏ rác tại đây mà không đăng ký thu gom rác và một số khác bỏ rác dưới chân mà không bỏ vào thùng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến hộ dân sống cạnh thùng rác.

Hiện nay, UBND Thành phố liên hệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Tây Ninh thu gom lượng rác tại các thùng này và chỉ thực hiện thu gom được 01 lần trong ngày.

Nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm cục bộ tại các thùng rác công cộng này, trong tháng 9/2019 UBND Thành phố sẽ cho thu hồi toàn bộ thùng rác công cộng trên đường CMT8 (hiện còn 28 thùng). Đối với tuyến đường 30/4, quá trình thi công nâng cấp đường đã thu hồi trong năm 2018. Bên cạnh đó, UBND Thành phố chỉ đạo UBND phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

 

 

>>>> Cơ quan chức năng đã xử lý đến đâu? tôi thấy hiện trạng vẫn còn y như vậy

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: