(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: GỬI SỞ TƯ PHÁP - Kết quả cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông quý III" năm 2019 đã có kết quả chưa?
Người hỏi : Người dân phường 2     Số điện thoại:      Email: nhidhqg@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 31/10/2019 - 09 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 01/11/2019 - 15 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi đặt câu hỏi với Sở Tư Pháp

 Kết quả cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông quý III" năm 2019 đã có kết quả chưa?

Tôi xin cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 04/11/2019 - 15 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi, Phòng PBGDPL xin tham mưu Ban Giám đốc nội dung trả lời như sau:

“Kết quả cuộc thi đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp (https://sotuphap.tayninh.gov.vn)/ “Phổ biến, giáo dục pháp luật”/“Thi tìm hiểu pháp luật” và đã chuyển qua Báo Tây Ninh để đăng tải trên Báo Tây Ninh”.

Trân trọng kính trình!

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: GỬI SỞ TƯ PHÁP - Kết quả cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông quý III" năm 2019 đã có kết quả chưa?
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi đặt câu hỏi với Sở Tư Pháp

 Kết quả cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông quý III" năm 2019 đã có kết quả chưa?

Tôi xin cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi đặt câu hỏi với Sở Tư Pháp

 Kết quả cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông quý III" năm 2019 đã có kết quả chưa?

Tôi xin cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: