(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hồ sơ đo đạc trễ hẹn không xin lỗi dân
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Xã Long Giang, huyện Bến Cầu
Ngày hỏi: 03/12/2019 - 08 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 06/12/2019 - 16 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh

Tôi nộp hồ sơ đo đạc tách thửa nay đã gần 1 tháng (kèm theo giấy hẹn). Mà chưa có kết quả. Cứ hẹn tới hẹn lui hoài. Mong cấp trên xem xét giải quyết.


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 12/12/2019 - 07 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trước tiên, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Bến Cầu nhận khuyết điểm về hồ sơ trễ hẹn của ông (bà). Nguyên nhân: hồ sơ nhiều, thiếu nhân sự. Mặt dù có chỉ đạo làm thêm giờ ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần nhưng vẫn còn trễ. Hướng tới sẽ có biện pháp khắc phục việc trễ hẹn này.

Trường hợp hồ sơ của ông Phạm Văn Hùng nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Bến Cầu ngày 28/10/2019. Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày 11/11/2019. Bộ phận Kỹ thuật - Địa chính xã xử lý xong hồ sơ của ông ngày 02/12/2019 và Bộ phận và trả kết quả UBND huyện Bến Cầu đã trả kết quả cho ông ngày 04/12/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Bến Cầu chân thành xin lỗi về sự trễ hẹn này.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hồ sơ đo đạc trễ hẹn không xin lỗi dân
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh

Tôi nộp hồ sơ đo đạc tách thửa nay đã gần 1 tháng (kèm theo giấy hẹn). Mà chưa có kết quả. Cứ hẹn tới hẹn lui hoài. Mong cấp trên xem xét giải quyết.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh

Tôi nộp hồ sơ đo đạc tách thửa nay đã gần 1 tháng (kèm theo giấy hẹn). Mà chưa có kết quả. Cứ hẹn tới hẹn lui hoài. Mong cấp trên xem xét giải quyết.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: