(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: KÍNH NHỜ UBND TỈNH HƯỚNG DẪN V/V TÁCH THỬA ĐẤT TRÊN 2000 M2
Người hỏi : NGUYỄN THÀNH NHÂN     Số điện thoại: 0383571915     Email: thanhnhannguyen010195@gmail.com     Địa chỉ: Ấp Bông Trang, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 02/12/2019 - 20 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 06/12/2019 - 16 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi UBND TỈNH TÂY NINH

Tôi Tên: Nguyễn Thành Nhân
Địa chỉ: Ấp Bông Trang, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Số ĐT: 038 357 1915
Hiện tại tôi có nhận chuyển nhượng một phần đất có diện tích 420 m2 (Ngang 14m - Dài 30m) trong thử đất số 265, tờ bản đồ 51, diện tích: 6619,5 m(ONT: 300,0 m+ 6319,5 m) tọa lạc tại Ấp Bông Trang, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh theo giấy CN QSDĐ số 00511/549/2004/QĐ-CT(HL) do UBND huyện Gò Dầu cấp cho Ông Trương Văn Xuân và Bà Nguyễn Thị Hồng ngày 09/03/2006.
Tôi có đến phòng Tài Nguyên huyện Gò Dầu để xin tách thửa đất, kết quả bị từ chối. Lý do vì UB Tỉnh Tây Ninh chưa có chỉ đạo tách thửa như thế nào về đất có diện tích trên 2000 m2 theo quyết định số 15/2019 và có hướng dẫn tôi sang phòng Kinh tế hạ tầng để được hướng dẫn thêm. Khi tôi đến phòng kinh tế hạ tầng thì vẫn được câu trả lời như bên phòng Tài Nguyên Gò Dầu. Tôi có sang UBND huyện để được hướng đẫn thì được trả lời đang chờ công văn hướng dẫn từ UBND Tỉnh.
Vậy xin cho tôi hỏi trường hợp của tôi thì phải chờ bao lâu mới có câu trả lời là có tách thửa được hay không? Yêu cầu để được tách thửa là như thế nào?
Kính nhờ  UBND TỈNH TÂY NINH   hỗ trợ tôi.
Trân Trọng

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 12/12/2019 - 11 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:

Nội dung câu hỏi của ông Nguyễn Thành Nhân đã được Sở Xây dựng có văn bản trả lời và cung cấp những văn bản Hướng dẫn của Sở Xây dựng về thực hiện Quyết định 15/2019/QĐ – UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh. Đề nghị ông liên hệ với Sở Xây dựng và thực hiện những yêu cầu của đơn vị để có hướng giải quyết hồ sơ của ông theo đúng quy định.


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 10/12/2019 - 11 Giờ 21 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

         Sở Xây dựng nhận câu hỏi của ông Nguyễn Thành Nhân về “Hướng dẫn tách thửa đất trên 2.000 m2”. Sở xây dựng trả lời câu hỏi như sau:

         - Sở Xây dựng đã tổ chức hướng dẫn tại các văn bản như: Hướng dẫn số 1313/HD-SXD ngày 06/6/2019 của Sở Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND, Hướng dẫn số 2349/HD-SXD ngày 05/9/2019 của Sở Xây dựng về các bước thực hiện đầu tư xây dựng dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo hình thức chỉ định chủ đầu tư, Hướng dẫn số 3442/HD-SXD ngày 29/11/2019 Quy trình thẩm định Bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được quy định tại Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh. Trong đó, Sở Xây dựng đã hướng dẫn cụ thể trường hợp tách thửa đất có diện tích trên 2.000 m2.

         - Vì vậy, theo phản ánh của ông Nguyễn Thành Nhân thì các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện trả lời là đang chờ hướng dẫn của UBND tỉnh nhưng trong câu hỏi của ông Nhân chưa nêu rõ vướng mắc cụ thể ra sao mà phải chờ hướng dẫn.

         - Do đó, để giải quyết thông suốt trường hợp này, Sở Xây dựng kính mời ông Nguyễn Thành Nhân và hộ gia đình, cá nhân đứng ra tách thửa để chuyển nhượng cho ông (nhờ ông Nhân mời dùm) liên hệ trực tiếp với Sở Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể (liên hệ với bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng, số điện thoại 0933.060.365) vì muốn được tách thửa thì hộ gia đình cá nhân thực hiện tách thửa nhằm chuyển nhượng đất phải liên hệ với cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục theo quy định.

           Sở Xây dựng thông tin cho ông Nguyễn Thành Nhân được rõ./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: KÍNH NHỜ UBND TỈNH HƯỚNG DẪN V/V TÁCH THỬA ĐẤT TRÊN 2000 M2
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi UBND TỈNH TÂY NINH

Tôi Tên: Nguyễn Thành Nhân
Địa chỉ: Ấp Bông Trang, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Số ĐT: 038 357 1915
Hiện tại tôi có nhận chuyển nhượng một phần đất có diện tích 420 m2 (Ngang 14m - Dài 30m) trong thử đất số 265, tờ bản đồ 51, diện tích: 6619,5 m(ONT: 300,0 m+ 6319,5 m) tọa lạc tại Ấp Bông Trang, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh theo giấy CN QSDĐ số 00511/549/2004/QĐ-CT(HL) do UBND huyện Gò Dầu cấp cho Ông Trương Văn Xuân và Bà Nguyễn Thị Hồng ngày 09/03/2006.
Tôi có đến phòng Tài Nguyên huyện Gò Dầu để xin tách thửa đất, kết quả bị từ chối. Lý do vì UB Tỉnh Tây Ninh chưa có chỉ đạo tách thửa như thế nào về đất có diện tích trên 2000 m2 theo quyết định số 15/2019 và có hướng dẫn tôi sang phòng Kinh tế hạ tầng để được hướng dẫn thêm. Khi tôi đến phòng kinh tế hạ tầng thì vẫn được câu trả lời như bên phòng Tài Nguyên Gò Dầu. Tôi có sang UBND huyện để được hướng đẫn thì được trả lời đang chờ công văn hướng dẫn từ UBND Tỉnh.
Vậy xin cho tôi hỏi trường hợp của tôi thì phải chờ bao lâu mới có câu trả lời là có tách thửa được hay không? Yêu cầu để được tách thửa là như thế nào?
Kính nhờ  UBND TỈNH TÂY NINH   hỗ trợ tôi.
Trân Trọng
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi UBND TỈNH TÂY NINH

Tôi Tên: Nguyễn Thành Nhân
Địa chỉ: Ấp Bông Trang, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Số ĐT: 038 357 1915
Hiện tại tôi có nhận chuyển nhượng một phần đất có diện tích 420 m2 (Ngang 14m - Dài 30m) trong thử đất số 265, tờ bản đồ 51, diện tích: 6619,5 m(ONT: 300,0 m+ 6319,5 m) tọa lạc tại Ấp Bông Trang, Xã Thạnh Đức, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh theo giấy CN QSDĐ số 00511/549/2004/QĐ-CT(HL) do UBND huyện Gò Dầu cấp cho Ông Trương Văn Xuân và Bà Nguyễn Thị Hồng ngày 09/03/2006.
Tôi có đến phòng Tài Nguyên huyện Gò Dầu để xin tách thửa đất, kết quả bị từ chối. Lý do vì UB Tỉnh Tây Ninh chưa có chỉ đạo tách thửa như thế nào về đất có diện tích trên 2000 m2 theo quyết định số 15/2019 và có hướng dẫn tôi sang phòng Kinh tế hạ tầng để được hướng dẫn thêm. Khi tôi đến phòng kinh tế hạ tầng thì vẫn được câu trả lời như bên phòng Tài Nguyên Gò Dầu. Tôi có sang UBND huyện để được hướng đẫn thì được trả lời đang chờ công văn hướng dẫn từ UBND Tỉnh.
Vậy xin cho tôi hỏi trường hợp của tôi thì phải chờ bao lâu mới có câu trả lời là có tách thửa được hay không? Yêu cầu để được tách thửa là như thế nào?
Kính nhờ  UBND TỈNH TÂY NINH   hỗ trợ tôi.
Trân Trọng
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: