(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chứng chỉ anh văn B Quốc gia và thi biên chế nhân viên y tế.
Người hỏi : Nguyễn Ngọc Thúy Vy     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 30/11/2019 - 16 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 03/12/2019 - 16 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi đại diện có thẩm quyền Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh. Em tên Nguyễn Ngọc Thuy Vy là sinh viên năm cuối ngành y đa khoa và sắp tới sẽ được công tác cho tỉnh nhà theo diện địa chỉ sử dụng. Em có vài thắc mắc về điều kiện chứng chỉ anh văn để dự thi kì thi biên chế của nhân viên y tế như sau :

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư só 20/2019/QĐ-BGDĐT bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành . Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2020.

Vậy cho em xin hỏi, em có chứng chỉ anh văn B Quốc gia được cấp vào tháng 3/2019 , vậy chứng chỉ anh văn của em có đủ điều kiện để dự thi kì thi biên chế nhân viên y tế Tây Ninh sau năm 2020 không?

Kính mong quý ban ngành đại diện có thể sớm giải đáp thắc mắc để giúp em an tâm trong việc học tập. Em xin chân thành cảm ơn.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 11/12/2019 - 15 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

    Sở Y tế có nhận được ý kiến của Bạn Nguyễn Ngọc Thúy Vy là sinh viên năm cuối ngành y đa khoa và sắp tới sẽ được công tác cho tỉnh nhà theo diện địa chỉ sử dụng. Cá nhân bạn Vy có vài thắc mắc về điều kiện chứng chỉ anh văn để dự tuyển dụng viên chức y tế; về nội dung này Sở Y tế có ý kiến như sau:

    Hiện nay điều kiện tuyển dụng viên chức y tế (thi hoặc xét) về tiêu chuẩn Ngoại ngữ thực hiện theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Đối với trường hợp của bạn yêu cầu về Ngoại ngữ là bậc 2 hoặc tương đương. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT, ngày 16/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020, do đó chứng chỉ Anh văn B Quốc gia được cấp vào tháng 3/2019 vẫn có giá trị sử dụng và có đủ điều kiện để tham dự tuyển dụng viên chức y tế vào năm 2020.

Chào bạn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chứng chỉ anh văn B Quốc gia và thi biên chế nhân viên y tế.
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi đại diện có thẩm quyền Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh. Em tên Nguyễn Ngọc Thuy Vy là sinh viên năm cuối ngành y đa khoa và sắp tới sẽ được công tác cho tỉnh nhà theo diện địa chỉ sử dụng. Em có vài thắc mắc về điều kiện chứng chỉ anh văn để dự thi kì thi biên chế của nhân viên y tế như sau :

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư só 20/2019/QĐ-BGDĐT bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành . Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2020.

Vậy cho em xin hỏi, em có chứng chỉ anh văn B Quốc gia được cấp vào tháng 3/2019 , vậy chứng chỉ anh văn của em có đủ điều kiện để dự thi kì thi biên chế nhân viên y tế Tây Ninh sau năm 2020 không?

Kính mong quý ban ngành đại diện có thể sớm giải đáp thắc mắc để giúp em an tâm trong việc học tập. Em xin chân thành cảm ơn.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi đại diện có thẩm quyền Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh. Em tên Nguyễn Ngọc Thuy Vy là sinh viên năm cuối ngành y đa khoa và sắp tới sẽ được công tác cho tỉnh nhà theo diện địa chỉ sử dụng. Em có vài thắc mắc về điều kiện chứng chỉ anh văn để dự thi kì thi biên chế của nhân viên y tế như sau :

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư só 20/2019/QĐ-BGDĐT bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành . Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2020.

Vậy cho em xin hỏi, em có chứng chỉ anh văn B Quốc gia được cấp vào tháng 3/2019 , vậy chứng chỉ anh văn của em có đủ điều kiện để dự thi kì thi biên chế nhân viên y tế Tây Ninh sau năm 2020 không?

Kính mong quý ban ngành đại diện có thể sớm giải đáp thắc mắc để giúp em an tâm trong việc học tập. Em xin chân thành cảm ơn.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: