(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chế độ thai sản
Người hỏi : Chung     Số điện thoại: 0833547957     Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 29/11/2019 - 11 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 03/12/2019 - 16 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

 Dạ em xin chào anh,chị ở bảo hiểm xã hội tỉnh. Cho em xin hỏi làm ở nhà thuốc có được hưởng chế độ thai sản không ạ.Nếu được hưởng e phải làm hồ sơ thế nào ạ.Em xin chân thành cám ơn ạ


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 11/12/2019 - 13 Giờ 59 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

          1- Về đối tượng áp dụng chế độ thai sản:

         Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định:

         Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

       a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

        b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

        c) Cán bộ, công chức, viên chức;

       d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

      đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

       h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

       2- Về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

       Điều 31 Luật BHXH cũng quy định:

       “1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

       a) Lao động nữ mang thai;

       b) Lao động nữ sinh con;

       c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

       d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

       đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

       e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

        2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

        3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

       4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này”.

        Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh xin trích dẫn quy định của Luật BHXH để Bạn tham khảo, nếu thỏa mãn điều kiện trên Bạn được hưởng chế độ thai sản./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chế độ thai sản
 Nội dung câu hỏi:

 Dạ em xin chào anh,chị ở bảo hiểm xã hội tỉnh. Cho em xin hỏi làm ở nhà thuốc có được hưởng chế độ thai sản không ạ.Nếu được hưởng e phải làm hồ sơ thế nào ạ.Em xin chân thành cám ơn ạ

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

 Dạ em xin chào anh,chị ở bảo hiểm xã hội tỉnh. Cho em xin hỏi làm ở nhà thuốc có được hưởng chế độ thai sản không ạ.Nếu được hưởng e phải làm hồ sơ thế nào ạ.Em xin chân thành cám ơn ạ

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: