(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: linh vuc ke don thuoc
Người hỏi : nguyen van a     Số điện thoại:      Email: kiephuongbtd@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/11/2019 - 11 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 28/11/2019 - 15 Giờ 35 phút

Nội dung câu hỏi:

chứng chỉ hành nghề y sĩ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền có được khám và kê đơn thuốc tây y không


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 02/12/2019 - 09 Giờ 10 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

    Sở Y tế cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi đối với Sở Y tế. Qua nghiên cứu câu hỏi của bạn, Sở Y tế phúc đáp như sau:

    Căn cứ Thông tư 41/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tại phụ lục 4b quy định : y sĩ y học cổ truyền có phạm vi chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

    Căn cứ thông tư 44/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược, tại điều 6, khoản c điểm 2 và khỏan 3 có nêu:

    - Y sỹ y học cổ truyền được kê đơn và sử dụng các thuốc hóa dược cấp cứu tại cơ sở y tế để xử trí cấp cứu.

    - Y sỹ y học cổ truyền công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn nơi chưa có bác sỹ được kê đơn thuốc hóa dược chuyên ngành nội để chữa một số bệnh thông thường trong quá trình kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược sau khi được Giám đốc Sở Y tế cho phép bằng văn bản.

Trên đây là một số nội dung Sở Y tế phúc đáp để bạn nghiên cứu áp dụng.

Thân ái chào bạn!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: linh vuc ke don thuoc
 Nội dung câu hỏi:

chứng chỉ hành nghề y sĩ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền có được khám và kê đơn thuốc tây y không

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

chứng chỉ hành nghề y sĩ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền có được khám và kê đơn thuốc tây y không

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: