(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phương án bồi thường dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 782-784 đoạn qua KCN Chà Là
Người hỏi : Võ Minh Hội     Số điện thoại: 0949369393     Email: vominhhoi@gmail.com     Địa chỉ: Chà Là, Dương Minh Châu
Ngày hỏi: 26/11/2019 - 09 Giờ 31 phút     Ngày chuyển: 27/11/2019 - 10 Giờ 24 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 69, Luật đất đai năm 2013 quy định "Cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất". Tuy nhiên hiện tại gia đình tôi đã nhận được quyết định thu hồi đất cho dự án nâng cấp mở rộng đường 782-784 nhưng chưa nhận được phương án bồi thường. Xin hỏi tôi có thểm tham khảo nội dung phương án bồi thường tại địa chỉ nào. xin cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 29/11/2019 - 11 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Tây Ninh xin trả lời như sau:

Theo nội dung câu hỏi của ông Võ Minh Hội, gia đình ông có đất thuộc dự án Nâng cấp mở rộng Đường ĐT782 - 784 (từ ngã ba tuyến tránh QL.22 đến ngã tư Tân Bình) đoạn qua huyện Dương Minh Châu. Hiện nay dự án này UBND huyện Dương Minh Châu giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Dương Minh Châu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Do đó, đề nghị ông liên hệ trực tiếp Trung tâm Phát triển quỹ đất Dương Minh Châu, Số điện thoại: 02763.877118 để được trả lời cụ thể.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phương án bồi thường dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 782-784 đoạn qua KCN Chà Là
 Nội dung câu hỏi:

Theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 69, Luật đất đai năm 2013 quy định "Cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất". Tuy nhiên hiện tại gia đình tôi đã nhận được quyết định thu hồi đất cho dự án nâng cấp mở rộng đường 782-784 nhưng chưa nhận được phương án bồi thường. Xin hỏi tôi có thểm tham khảo nội dung phương án bồi thường tại địa chỉ nào. xin cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 69, Luật đất đai năm 2013 quy định "Cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất". Tuy nhiên hiện tại gia đình tôi đã nhận được quyết định thu hồi đất cho dự án nâng cấp mở rộng đường 782-784 nhưng chưa nhận được phương án bồi thường. Xin hỏi tôi có thểm tham khảo nội dung phương án bồi thường tại địa chỉ nào. xin cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: