(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đăng ký cấp Phó bản Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Người hỏi : Lê Thị Thủy Linh     Số điện thoại: 0838477600     Email:      Địa chỉ: Chà Là, Dương Minh Châu, TN
Ngày hỏi: 29/11/2019 - 15 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 03/12/2019 - 16 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

Năm 1993, mẹ tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2010 tôi có đăng ký cấp đổi và gửi hồ sơ đến địa chính xã Chà Là, sau đó bị thất lạc. Do mẹ tôi tuổi già, sức yếu nên ít đi lại hỏi thăm và bỏ qua nhiều năm nay. Nay tôi về sống chung với mẹ thì mẹ tôi nói và đưa cho tôi 1 biên nhận của địa chính xã Chà Là. Sau đó, địa chính bảo là đã làm thất lạc và hướng dẫn tôi đến huyện trích lục. Qua kết quả trích lục, trả thông tin thì đất mẹ tôi đã có giấy, nhưng k có số cấp giấy, k có ngày cấp.

Vậy Sở Tài nguyên và Môi trường cho tôi hỏi, có thông tin thửa đất, diện tích nhưng k có thông tin về ngày cấp, số sổ giấy chứng nhận thì mẹ tôi phải làm những thủ tục nào để được cấp phó bản?

Tôi chân thành cảm ơn.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 10/12/2019 - 14 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh xin trả lời như sau:

- Việc cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất được pháp luật quy định tại Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

Hộ gia đình và cá nhân phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp.

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Chi nhánh Dương Minh Châu rà soát lại trường hợp của ông/bà. Do Thư điện tử của ông/bà chưa nói rõ họ tên, ngày tháng yêu cầu sao lục nên không có cơ sở kiểm tra được cụ thể để có hướng giải quyết thoả đáng. Đề nghị ông/bà liên hệ Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Dương Minh Châu để được cung cấp thông tin và hướng dẫn cụ thể.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đăng ký cấp Phó bản Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi:

Năm 1993, mẹ tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2010 tôi có đăng ký cấp đổi và gửi hồ sơ đến địa chính xã Chà Là, sau đó bị thất lạc. Do mẹ tôi tuổi già, sức yếu nên ít đi lại hỏi thăm và bỏ qua nhiều năm nay. Nay tôi về sống chung với mẹ thì mẹ tôi nói và đưa cho tôi 1 biên nhận của địa chính xã Chà Là. Sau đó, địa chính bảo là đã làm thất lạc và hướng dẫn tôi đến huyện trích lục. Qua kết quả trích lục, trả thông tin thì đất mẹ tôi đã có giấy, nhưng k có số cấp giấy, k có ngày cấp.

Vậy Sở Tài nguyên và Môi trường cho tôi hỏi, có thông tin thửa đất, diện tích nhưng k có thông tin về ngày cấp, số sổ giấy chứng nhận thì mẹ tôi phải làm những thủ tục nào để được cấp phó bản?

Tôi chân thành cảm ơn.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Năm 1993, mẹ tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2010 tôi có đăng ký cấp đổi và gửi hồ sơ đến địa chính xã Chà Là, sau đó bị thất lạc. Do mẹ tôi tuổi già, sức yếu nên ít đi lại hỏi thăm và bỏ qua nhiều năm nay. Nay tôi về sống chung với mẹ thì mẹ tôi nói và đưa cho tôi 1 biên nhận của địa chính xã Chà Là. Sau đó, địa chính bảo là đã làm thất lạc và hướng dẫn tôi đến huyện trích lục. Qua kết quả trích lục, trả thông tin thì đất mẹ tôi đã có giấy, nhưng k có số cấp giấy, k có ngày cấp.

Vậy Sở Tài nguyên và Môi trường cho tôi hỏi, có thông tin thửa đất, diện tích nhưng k có thông tin về ngày cấp, số sổ giấy chứng nhận thì mẹ tôi phải làm những thủ tục nào để được cấp phó bản?

Tôi chân thành cảm ơn.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: