(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hồ sơ đo đạc trễ hẹn gây phiền hà
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Huyện Bến Cầu
Ngày hỏi: 01/10/2019 - 15 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 02/10/2019 - 09 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh

 

Tôi là một cán bộ công chức làm việc tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Tôi có nộp một vài hồ sơ đo đạc tách thửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Bến Cầu.

Nhưng khi tới hẹn trả kết quả, tôi đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Bến Cầu thị được báo là chưa có.

Khi tôi hỏi thì được cán bộ báo là làm chưa kịp, để điện thoại hỏi lại. Nếu không thì tôi tự điện thoại hỏi người đo đạc đất coi khi nào có.

Điện thoại hỏi xong hẹn tiếp thêm 1 tuần. Tới tuần sau đến lại chưa có. Tôi có cầm giấy hẹn được viết bằng tay qua tới văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – chi nhánh Bến Cầu để hỏi, thì không gặp được người đo đất chỉ được trả lời là đi đo rồi. Có gì điện thoại cho người đo giùm.

Nay tôi đề nghị văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh kiểm tra lại cách làm việc của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – chi nhánh Bến Cầu xem làm như vậy có đúng không? Còn bao nhiêu trường hợp như thế này đang diễn ra tại văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – chi nhánh Bến Cầu nửa? Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh có nắm được những hồ sơ trễ hẹn như thế hay không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 07/10/2019 - 14 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời câu hỏi như sau:

- Trong thời gian ngưng chờ hướng dẫn của Quyết định 15/2019/ QĐ – UBND ngày 26/4/2019 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nên việc đo đạc tách thửa chưa thực hiện được. Theo Quyết định 15 đối với diện tích từ 500 m2 đến 2000 m2 phải hổ trợ người dân lập bản vẽ mặt bằng tổng thể cho UBND huyện Bến Cầu phê duyệt (việc giao thêm nhiệm vụ khi nhân sự đang thiếu cũng ảnh hưởng chung đến việc xử lý nhiệm vụ chuyên môn)

- Việc đo đạc ngoài thực địa vào mùa mưa gây khó khăn cho cán bộ không thực hiện đo đạc được do ngập nước.

Tuy nhiên công tác cấp giấy chứng nhận và đo đạc, trích lục hồ sơ địa chính phải xử lý theo đúng quy trình quy định, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – chi nhánh Bến Cầu nhận khuyết điểm và xin lỗi người dân theo đúng quy định, hiện nay Lãnh đạo chi nhánh Bến Cầu đã chỉ đạo xử lý hồ sơ trễ hạn đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, riêng hồ sơ đo đạc trễ hạn (141 hồ sơ đã niêm yết tại chi nhánh) Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Bến Cầu chỉ đạo các bộ phận hỗ trợ Bộ phận Kỹ thuật – Địa chính làm thêm giờ để thực hiện hết hồ sơ trễ hạn, kế hoạch dự kiến 6 tuần sẽ giải quyết hết hồ sơ tồn đọng.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 07/10/2019 - 16 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

File đính kèm


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hồ sơ đo đạc trễ hẹn gây phiền hà
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh

 

Tôi là một cán bộ công chức làm việc tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Tôi có nộp một vài hồ sơ đo đạc tách thửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Bến Cầu.

Nhưng khi tới hẹn trả kết quả, tôi đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Bến Cầu thị được báo là chưa có.

Khi tôi hỏi thì được cán bộ báo là làm chưa kịp, để điện thoại hỏi lại. Nếu không thì tôi tự điện thoại hỏi người đo đạc đất coi khi nào có.

Điện thoại hỏi xong hẹn tiếp thêm 1 tuần. Tới tuần sau đến lại chưa có. Tôi có cầm giấy hẹn được viết bằng tay qua tới văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – chi nhánh Bến Cầu để hỏi, thì không gặp được người đo đất chỉ được trả lời là đi đo rồi. Có gì điện thoại cho người đo giùm.

Nay tôi đề nghị văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh kiểm tra lại cách làm việc của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – chi nhánh Bến Cầu xem làm như vậy có đúng không? Còn bao nhiêu trường hợp như thế này đang diễn ra tại văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – chi nhánh Bến Cầu nửa? Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh có nắm được những hồ sơ trễ hẹn như thế hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh

 

Tôi là một cán bộ công chức làm việc tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Tôi có nộp một vài hồ sơ đo đạc tách thửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Bến Cầu.

Nhưng khi tới hẹn trả kết quả, tôi đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Bến Cầu thị được báo là chưa có.

Khi tôi hỏi thì được cán bộ báo là làm chưa kịp, để điện thoại hỏi lại. Nếu không thì tôi tự điện thoại hỏi người đo đạc đất coi khi nào có.

Điện thoại hỏi xong hẹn tiếp thêm 1 tuần. Tới tuần sau đến lại chưa có. Tôi có cầm giấy hẹn được viết bằng tay qua tới văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – chi nhánh Bến Cầu để hỏi, thì không gặp được người đo đất chỉ được trả lời là đi đo rồi. Có gì điện thoại cho người đo giùm.

Nay tôi đề nghị văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh kiểm tra lại cách làm việc của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – chi nhánh Bến Cầu xem làm như vậy có đúng không? Còn bao nhiêu trường hợp như thế này đang diễn ra tại văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – chi nhánh Bến Cầu nửa? Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh có nắm được những hồ sơ trễ hẹn như thế hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: