(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: truong hoc
Người hỏi : phụ huynh     Số điện thoại:      Email: thuthuy416@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 01/10/2019 - 12 Giờ 59 phút     Ngày chuyển: 02/10/2019 - 09 Giờ 27 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi tiền xã hội hóa giáo dục thì có thu của gia đình nghèo, cận nghèo và dân tộc không? tôi thấy đầu năm thu có học sinh 100 ngàn có học sinh mấy chục  mà thu cả dân tộc, hộ cận nghèo và khó khăn.

Tiền xã hội hóa là do hội phụ huynh thu, sao trường  là do giáo viên thu chung luôn với tiền Bảo hiểm, chụp hình ... ngay từ đầu năm.

Tiền xã hội hóa năm trước chưa công khai làm gì? còn hay hết? mà đầu năm nay tiếp tục thu của phụ huynh? Con tôi đứa học cấp 1 thì thu 100 ngàn xã hội hóa làm cái sân cuối năm học rồi, đầu năm thu tiếp. Nhưng đứa cấp 2 không thấy thu tiền xã hội hóa.

Tiền xã hội hóa dùng để mua màng cửa sổ, máy quạt, đèn thắp sáng trong lớp cho học sinh có được không? hôm họp phụ huynh lại nghe thu thêm tiền may màng cửa sổ? Sao không lấy tiền xã hội hóa ra mà dùng. Nhưng mấy tuần nay vẫn chưa may.

Đóng tiền tin nhắn qua số điện thoại nhưng không có điện thoại cũng thu 80 ngàn vậy đúng không.

Đó là những thắc mắc của tôi đối với trường tiểu học THẠNH BẮC A. huyện TÂN BIÊN.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Biên     
Thời gian trả lời: 10/10/2019 - 14 Giờ 14 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn phụ huynh đã gửi câu hỏi.

UBND huyện Tân Biên xin trả lời những phản ánh, thắc mắc của quý phụ huynh như sau:

Theo Báo cáo số 972/PGDĐT ngày 09/10/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Biên thì:

1.Tiền xã hội hóa giáo dục là khoản vận động đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp, tố chức cá nhân để hỗ trợ vật chất của trường, nếu phụ huynh có điều kiện thì tham gia đóng góp, nhà trường không bắt buộc phải tham gia.

2. Tiền xã hội hóa giáo dục do nhà trưởng tổ chức thu, quản lý và thông báo dự tóa sử dụng, công khai quyết toán theo đúng  quy định của pháp luật, quỹ này không phải do Hội Cha mẹ học sinh thu.

3. Năm học 2018-2019 Ban đại diện Cha mẹ học sinh có vận động được số tiền 9.985.000đ để mua thêm quạt và trang bị hệ thống đèn chiếu sáng cho các phòng học. Tổng số tiền đã sử dụng là 8.806.000đ hiện còn tồn 1.179.000đ.

Đầu năm học 2019-2020, trường tiểu học Thạnh Bắc A có thống nhất với Ban đại diện Cha mẹ học sinh vận động phụ huynh học sinh đóng góp để làm 100m2 bê tông trước cổng trường. Chủ trương này đã được UBND xã Thạnh Bắc thống nhất. Hiện nay đang trong quá trình vận động nên chưa thực hiện. Việc vận động may màn cửa sổ là do nhu cầu của lớp, nhà trường không có chủ trương vận động phụ huynh đóng góp khoản tiền này.

Các khoản vận động này đã được thông qua trong phiên họp Đại Hội cha mẹ học sinh của trường đầu năm 2019-2020.

4. Tiền sổ liên lạc điện tử nhà trường chỉ thu hộ cho nhà cung cấp dịch vụ VNPT, phụ huynh có nhu càu thì đăng ký tham gia, không bắt buộc. Hiện nay nhà trường đang cập nhật danh sách phụ huynh học sinh tham gia để thực hiện nhắn tin liên lạc với phụ huynh.

Trân Trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: truong hoc
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi tiền xã hội hóa giáo dục thì có thu của gia đình nghèo, cận nghèo và dân tộc không? tôi thấy đầu năm thu có học sinh 100 ngàn có học sinh mấy chục  mà thu cả dân tộc, hộ cận nghèo và khó khăn.

Tiền xã hội hóa là do hội phụ huynh thu, sao trường  là do giáo viên thu chung luôn với tiền Bảo hiểm, chụp hình ... ngay từ đầu năm.

Tiền xã hội hóa năm trước chưa công khai làm gì? còn hay hết? mà đầu năm nay tiếp tục thu của phụ huynh? Con tôi đứa học cấp 1 thì thu 100 ngàn xã hội hóa làm cái sân cuối năm học rồi, đầu năm thu tiếp. Nhưng đứa cấp 2 không thấy thu tiền xã hội hóa.

Tiền xã hội hóa dùng để mua màng cửa sổ, máy quạt, đèn thắp sáng trong lớp cho học sinh có được không? hôm họp phụ huynh lại nghe thu thêm tiền may màng cửa sổ? Sao không lấy tiền xã hội hóa ra mà dùng. Nhưng mấy tuần nay vẫn chưa may.

Đóng tiền tin nhắn qua số điện thoại nhưng không có điện thoại cũng thu 80 ngàn vậy đúng không.

Đó là những thắc mắc của tôi đối với trường tiểu học THẠNH BẮC A. huyện TÂN BIÊN.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi tiền xã hội hóa giáo dục thì có thu của gia đình nghèo, cận nghèo và dân tộc không? tôi thấy đầu năm thu có học sinh 100 ngàn có học sinh mấy chục  mà thu cả dân tộc, hộ cận nghèo và khó khăn.

Tiền xã hội hóa là do hội phụ huynh thu, sao trường  là do giáo viên thu chung luôn với tiền Bảo hiểm, chụp hình ... ngay từ đầu năm.

Tiền xã hội hóa năm trước chưa công khai làm gì? còn hay hết? mà đầu năm nay tiếp tục thu của phụ huynh? Con tôi đứa học cấp 1 thì thu 100 ngàn xã hội hóa làm cái sân cuối năm học rồi, đầu năm thu tiếp. Nhưng đứa cấp 2 không thấy thu tiền xã hội hóa.

Tiền xã hội hóa dùng để mua màng cửa sổ, máy quạt, đèn thắp sáng trong lớp cho học sinh có được không? hôm họp phụ huynh lại nghe thu thêm tiền may màng cửa sổ? Sao không lấy tiền xã hội hóa ra mà dùng. Nhưng mấy tuần nay vẫn chưa may.

Đóng tiền tin nhắn qua số điện thoại nhưng không có điện thoại cũng thu 80 ngàn vậy đúng không.

Đó là những thắc mắc của tôi đối với trường tiểu học THẠNH BẮC A. huyện TÂN BIÊN.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: