(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: ĐƯỜNG VÀO CHỢ LONG HẢI - NGAY QUÁ TRÀ SỬA HƯ TRẦM TRỌNG - TUYẾN ĐƯỜNG HUYẾT MẠCH DÙ KIẾN NGHỊ NHƯNG KHÔNG AI SỬA?
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Long Thành Nam, Hòa Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 28/09/2019 - 23 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 30/09/2019 - 14 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ngành chức năng!

Vì là người dân sống ở đây, hằng ngày chúng tôi và vô số những người khác đủ mọi thành phần tham gia lưu thông trên tuyến đường này (từ ngã 3 Long Hải vào chợ Long Hải). Hiện nay, mặt đường ở khu vực này (tuyến giao cắt gần ngã 4 lộ Cao Thượng Phẩm và đường Ngô Quyền) hư hỏng trầm trọng. Dù đã kiến nghị nhưng vẫn chưa thấy ai quan tâm giải quyết, nhờ ngành chức năng cho câu trả lời. Cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 01/10/2019 - 16 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời:

Tuyến đường từ ngã 3 Long Hải vào chợ Long Hải (tuyến giao cắt gần ngã 4 lộ Cao Thượng Phẩm và đường Ngô Quyền), theo phân cấp đây là tuyến đường do UBND huyện Hòa Thành quản lý, khai thác, bảo trì.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri Sở GTVT đã có Văn bản số 913/SGTVT, ngày 30/9/2019 chuyển đến UBND huyện Hòa Thành đề nghị trả lời cho cử tri sớm nhất.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 02/10/2019 - 08 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Tuyến đường Ngô Quyền vào chợ Long Hải đã có kế hoạch duy tu, sửa chữa. Hiện nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đang tiến hành thủ tục ký kết hợp đồng với đơn vị thi công để thực hiện.,

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: ĐƯỜNG VÀO CHỢ LONG HẢI - NGAY QUÁ TRÀ SỬA HƯ TRẦM TRỌNG - TUYẾN ĐƯỜNG HUYẾT MẠCH DÙ KIẾN NGHỊ NHƯNG KHÔNG AI SỬA?
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ngành chức năng!

Vì là người dân sống ở đây, hằng ngày chúng tôi và vô số những người khác đủ mọi thành phần tham gia lưu thông trên tuyến đường này (từ ngã 3 Long Hải vào chợ Long Hải). Hiện nay, mặt đường ở khu vực này (tuyến giao cắt gần ngã 4 lộ Cao Thượng Phẩm và đường Ngô Quyền) hư hỏng trầm trọng. Dù đã kiến nghị nhưng vẫn chưa thấy ai quan tâm giải quyết, nhờ ngành chức năng cho câu trả lời. Cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ngành chức năng!

Vì là người dân sống ở đây, hằng ngày chúng tôi và vô số những người khác đủ mọi thành phần tham gia lưu thông trên tuyến đường này (từ ngã 3 Long Hải vào chợ Long Hải). Hiện nay, mặt đường ở khu vực này (tuyến giao cắt gần ngã 4 lộ Cao Thượng Phẩm và đường Ngô Quyền) hư hỏng trầm trọng. Dù đã kiến nghị nhưng vẫn chưa thấy ai quan tâm giải quyết, nhờ ngành chức năng cho câu trả lời. Cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: