(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: PHÍA TRƯỚC MẶT TIỀN CHỢ LONG HẢI ĐƯỢC QUY HOẠCH LÀM GÌ MÀ CHƯA THI CÔNG? HỎI LẠI LẦN 2
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Chợ Long Hải
Ngày hỏi: 28/09/2019 - 23 Giờ 19 phút     Ngày chuyển: 30/09/2019 - 14 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ngành chức năng liên quan - vì tôi không biết ai phụ trách lĩnh vực này.

Ngày 3/6 tôi có đặt câu hỏi nguyên văn bên dưới; ngày 11/6 tôi có nhận được phản hồi tại trang này của cổng thông tin điện tử nhưng đến nay nội dung này vẫn chưa có câu trả lời? Do vậy, hôm nay tôi chính thức hỏi lại 1 lần nữa - nếu ngành chức năng tiếp tục trả lời như nội dung ngày 11/6 vì Cơ quan liên quan vẫn tiếp tục giữ quyền IM LẶNG thì tôi cần phải làm gì tiếp theo. Cảm ơn

P/S: Nguyên văn nội dung câu hỏi ngày 3/6

Kính gửi: lãnh đạo ngành chức năng liên quan - vì tôi không biết ai phụ trách lĩnh vực này.

Gia đình tôi sống tại Chợ Long Hải, từ năm 2018 khi xã Trường Tây được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới - là 1 người dân sống tại địa phương tôi thấy có nhiều hạng mục do lãnh đạo địa phương HẾT SỨC CỐ GẮNG để đủ chuẩn nông thôn mới nhất là vấn đề đường xá và đặc biệt là những hạng mục xung quanh chợ Long Hải. Từ ngày giải tỏa mặt tiền chợ Long Hải đến giờ tôi vẫn chưa thấy ngành chức năng có động thái tiếp theo và thực trạng nơi đây - phía trước mặt tiền chợ Long Hải hết sức nhếnh nhác - cần ngành chức năng cho tôi và những người dân nơi đây về thông tin này. cảm ơn.

 

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 02/10/2019 - 10 Giờ 14 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Việc này, UBND huyện đang yêu cầu UBND xã Trường Tây khảo sát, đề xuất để quy hoạch sử dụng vào mục đích công cộng; đồng thời đề nghị người dân sinh sống, buôn bán khu vực này nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chung tay chung sức với Nhà nước vì cộng đồng, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh-sạch-đẹp 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: PHÍA TRƯỚC MẶT TIỀN CHỢ LONG HẢI ĐƯỢC QUY HOẠCH LÀM GÌ MÀ CHƯA THI CÔNG? HỎI LẠI LẦN 2
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ngành chức năng liên quan - vì tôi không biết ai phụ trách lĩnh vực này.

Ngày 3/6 tôi có đặt câu hỏi nguyên văn bên dưới; ngày 11/6 tôi có nhận được phản hồi tại trang này của cổng thông tin điện tử nhưng đến nay nội dung này vẫn chưa có câu trả lời? Do vậy, hôm nay tôi chính thức hỏi lại 1 lần nữa - nếu ngành chức năng tiếp tục trả lời như nội dung ngày 11/6 vì Cơ quan liên quan vẫn tiếp tục giữ quyền IM LẶNG thì tôi cần phải làm gì tiếp theo. Cảm ơn

P/S: Nguyên văn nội dung câu hỏi ngày 3/6

Kính gửi: lãnh đạo ngành chức năng liên quan - vì tôi không biết ai phụ trách lĩnh vực này.

Gia đình tôi sống tại Chợ Long Hải, từ năm 2018 khi xã Trường Tây được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới - là 1 người dân sống tại địa phương tôi thấy có nhiều hạng mục do lãnh đạo địa phương HẾT SỨC CỐ GẮNG để đủ chuẩn nông thôn mới nhất là vấn đề đường xá và đặc biệt là những hạng mục xung quanh chợ Long Hải. Từ ngày giải tỏa mặt tiền chợ Long Hải đến giờ tôi vẫn chưa thấy ngành chức năng có động thái tiếp theo và thực trạng nơi đây - phía trước mặt tiền chợ Long Hải hết sức nhếnh nhác - cần ngành chức năng cho tôi và những người dân nơi đây về thông tin này. cảm ơn.

 
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ngành chức năng liên quan - vì tôi không biết ai phụ trách lĩnh vực này.

Ngày 3/6 tôi có đặt câu hỏi nguyên văn bên dưới; ngày 11/6 tôi có nhận được phản hồi tại trang này của cổng thông tin điện tử nhưng đến nay nội dung này vẫn chưa có câu trả lời? Do vậy, hôm nay tôi chính thức hỏi lại 1 lần nữa - nếu ngành chức năng tiếp tục trả lời như nội dung ngày 11/6 vì Cơ quan liên quan vẫn tiếp tục giữ quyền IM LẶNG thì tôi cần phải làm gì tiếp theo. Cảm ơn

P/S: Nguyên văn nội dung câu hỏi ngày 3/6

Kính gửi: lãnh đạo ngành chức năng liên quan - vì tôi không biết ai phụ trách lĩnh vực này.

Gia đình tôi sống tại Chợ Long Hải, từ năm 2018 khi xã Trường Tây được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới - là 1 người dân sống tại địa phương tôi thấy có nhiều hạng mục do lãnh đạo địa phương HẾT SỨC CỐ GẮNG để đủ chuẩn nông thôn mới nhất là vấn đề đường xá và đặc biệt là những hạng mục xung quanh chợ Long Hải. Từ ngày giải tỏa mặt tiền chợ Long Hải đến giờ tôi vẫn chưa thấy ngành chức năng có động thái tiếp theo và thực trạng nơi đây - phía trước mặt tiền chợ Long Hải hết sức nhếnh nhác - cần ngành chức năng cho tôi và những người dân nơi đây về thông tin này. cảm ơn.

 
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: