(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đổi Giáo viên chủ nhiệm.
Người hỏi : Thanh Trà     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Bến Cầu - Tây Ninh
Ngày hỏi: 17/09/2019 - 21 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 20/09/2019 - 08 Giờ 13 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là phụ huynh học sinh lớp 12A3. Rất mong BGH trường THPT Nguyễn Huệ xem xét đổi Giáo viên chủ nhiệm lớp.

Lý do tại sao lại đổi giáo viên chủ nhiệm:

Về công việc, Cô còn quá trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, quản lý chưa sâu sát với học sinh, học sinh do mình chủ nhiệm mà học thêm ờ đâu, môn gì Cô cũng không biết. 

Về cá nhân Cô cũng chưa tốt lắm, Mặc dù khu tập thể là khu vực riêng, biệt lập dành cho giáo viên nhưng lại nằm gần trường và gần đường đi, nên đôi khi các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của giáo viên lọt vào tầm nhìn của học sinh và người đi đường, đôi lần tôi đi ngang khu tập thể vô tình thấy được chồng của cô (thầy quốc phòng) mặc mỗi chiếc quần ngủ đứng trước phòng, đôi khi lại thấy cô cùng chồng và vài người nữa ( cũng cởi trần, quần đùi) ngồi nhậu ngay trước phòng. Mặc dù đây là hoạt động bình thường hàng ngày của mọi người, nhưng khi nhìn vào khu tập thể thì nghĩ ngay đến giáo viên, giáo viên chủ nhiệm như vậy thì dạy dỗ học sinh kiểu gì, chưa nói đến việc nếu lỡ có học sinh nào tìm cô mà thấy cảnh như vậy...biết nói sao?

Bên cạnh đó tôi cũng rất mong nhà trường có thể mở thêm một cổng phía sau, gần cổng khu tập thể để các em có thể duy chuyển tốt hơn, đồng thời giảm ùn tắc phía cổng lớn vì tôi có nghe nói phía cổng lớn đã có học sinh bị tai nạn giao thông chết.

Đồng thời rất monh nhà trường có thể dọn dẹp cảnh quan ở phía trước khu tập thể, dọn cỏ và trồng thêm hoa. đặc biệt là dọ đống phân bò phía trước khu tập thể, nhìn rất phản cảm và mất mỹ quan.

Rất mong BGH xem xét đáp ứng và phản hồi!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 25/09/2019 - 14 Giờ 21 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

File đính kèm


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đổi Giáo viên chủ nhiệm.
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là phụ huynh học sinh lớp 12A3. Rất mong BGH trường THPT Nguyễn Huệ xem xét đổi Giáo viên chủ nhiệm lớp.

Lý do tại sao lại đổi giáo viên chủ nhiệm:

Về công việc, Cô còn quá trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, quản lý chưa sâu sát với học sinh, học sinh do mình chủ nhiệm mà học thêm ờ đâu, môn gì Cô cũng không biết. 

Về cá nhân Cô cũng chưa tốt lắm, Mặc dù khu tập thể là khu vực riêng, biệt lập dành cho giáo viên nhưng lại nằm gần trường và gần đường đi, nên đôi khi các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của giáo viên lọt vào tầm nhìn của học sinh và người đi đường, đôi lần tôi đi ngang khu tập thể vô tình thấy được chồng của cô (thầy quốc phòng) mặc mỗi chiếc quần ngủ đứng trước phòng, đôi khi lại thấy cô cùng chồng và vài người nữa ( cũng cởi trần, quần đùi) ngồi nhậu ngay trước phòng. Mặc dù đây là hoạt động bình thường hàng ngày của mọi người, nhưng khi nhìn vào khu tập thể thì nghĩ ngay đến giáo viên, giáo viên chủ nhiệm như vậy thì dạy dỗ học sinh kiểu gì, chưa nói đến việc nếu lỡ có học sinh nào tìm cô mà thấy cảnh như vậy...biết nói sao?

Bên cạnh đó tôi cũng rất mong nhà trường có thể mở thêm một cổng phía sau, gần cổng khu tập thể để các em có thể duy chuyển tốt hơn, đồng thời giảm ùn tắc phía cổng lớn vì tôi có nghe nói phía cổng lớn đã có học sinh bị tai nạn giao thông chết.

Đồng thời rất monh nhà trường có thể dọn dẹp cảnh quan ở phía trước khu tập thể, dọn cỏ và trồng thêm hoa. đặc biệt là dọ đống phân bò phía trước khu tập thể, nhìn rất phản cảm và mất mỹ quan.

Rất mong BGH xem xét đáp ứng và phản hồi!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là phụ huynh học sinh lớp 12A3. Rất mong BGH trường THPT Nguyễn Huệ xem xét đổi Giáo viên chủ nhiệm lớp.

Lý do tại sao lại đổi giáo viên chủ nhiệm:

Về công việc, Cô còn quá trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, quản lý chưa sâu sát với học sinh, học sinh do mình chủ nhiệm mà học thêm ờ đâu, môn gì Cô cũng không biết. 

Về cá nhân Cô cũng chưa tốt lắm, Mặc dù khu tập thể là khu vực riêng, biệt lập dành cho giáo viên nhưng lại nằm gần trường và gần đường đi, nên đôi khi các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của giáo viên lọt vào tầm nhìn của học sinh và người đi đường, đôi lần tôi đi ngang khu tập thể vô tình thấy được chồng của cô (thầy quốc phòng) mặc mỗi chiếc quần ngủ đứng trước phòng, đôi khi lại thấy cô cùng chồng và vài người nữa ( cũng cởi trần, quần đùi) ngồi nhậu ngay trước phòng. Mặc dù đây là hoạt động bình thường hàng ngày của mọi người, nhưng khi nhìn vào khu tập thể thì nghĩ ngay đến giáo viên, giáo viên chủ nhiệm như vậy thì dạy dỗ học sinh kiểu gì, chưa nói đến việc nếu lỡ có học sinh nào tìm cô mà thấy cảnh như vậy...biết nói sao?

Bên cạnh đó tôi cũng rất mong nhà trường có thể mở thêm một cổng phía sau, gần cổng khu tập thể để các em có thể duy chuyển tốt hơn, đồng thời giảm ùn tắc phía cổng lớn vì tôi có nghe nói phía cổng lớn đã có học sinh bị tai nạn giao thông chết.

Đồng thời rất monh nhà trường có thể dọn dẹp cảnh quan ở phía trước khu tập thể, dọn cỏ và trồng thêm hoa. đặc biệt là dọ đống phân bò phía trước khu tập thể, nhìn rất phản cảm và mất mỹ quan.

Rất mong BGH xem xét đáp ứng và phản hồi!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: