(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi sở xây dựng về việc tách thửa theo Quyết định số 15
Người hỏi : Cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 16/09/2019 - 09 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 16/09/2019 - 13 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Xây dựng

Căn cứ vào câu trả lời của sở Xây dựng ngày 10/9/2019: 2. Tại điểm b Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND, quy định: Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp sau: Đất tặng cho quyền sử dụng đất, trả lại đất cho Nhà nước; đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, nhà ở cho người có công với cách mạng. 

Thì trường hợp thửa đất có diện tích trên 2000m2 có thể lập thủ tục tách thửa để cha tặng cho con hay không? Đề nghị sở xây dựng trả lời rõ. Do Quyết định 15 nói rất khó hiểu

 


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 18/09/2019 - 08 Giờ 26 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời câu hỏi trên như sau:

1. Căn cứ Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về diện tích được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Xây dựng đã ban hành Hướng dẫn số 1313/HD-SXD ngày 06/6/2019 về hướng dẫn chi tiết một số nội dung theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về diện tích được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Hướng dẫn số 2349/HD-SXD ngày 05/9/2019 hướng dẫn các bước thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo hình thức chỉ định chủ đầu tư.

2. Quyết định việc tách thửa không thuộc phạm vi của ngành xây dựng, do đó Sở Xây dựng kính chuyển sang lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường để trả lời theo quy định.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi sở xây dựng về việc tách thửa theo Quyết định số 15
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Xây dựng

Căn cứ vào câu trả lời của sở Xây dựng ngày 10/9/2019: 2. Tại điểm b Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND, quy định: Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp sau: Đất tặng cho quyền sử dụng đất, trả lại đất cho Nhà nước; đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, nhà ở cho người có công với cách mạng. 

Thì trường hợp thửa đất có diện tích trên 2000m2 có thể lập thủ tục tách thửa để cha tặng cho con hay không? Đề nghị sở xây dựng trả lời rõ. Do Quyết định 15 nói rất khó hiểu

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Xây dựng

Căn cứ vào câu trả lời của sở Xây dựng ngày 10/9/2019: 2. Tại điểm b Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND, quy định: Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp sau: Đất tặng cho quyền sử dụng đất, trả lại đất cho Nhà nước; đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, nhà ở cho người có công với cách mạng. 

Thì trường hợp thửa đất có diện tích trên 2000m2 có thể lập thủ tục tách thửa để cha tặng cho con hay không? Đề nghị sở xây dựng trả lời rõ. Do Quyết định 15 nói rất khó hiểu

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: