(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sở Xây dựng 5
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/09/2019 - 14 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 13/09/2019 - 16 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có mắc nợ ngân hàng tôi có bán một miếng đất để trả nợ ngân hàng và miếng đất của tôi đang định bán vướng ngay tại điểm c Khoản 3 Điều 4 QĐ 15 "Thửa đất có diện tích trên 2.000 m

Thủ tục về đất đai đã quá phiền hà cho chúng tôi nay lại thêm QĐ 15 này thật sự quá mệt mỏi khi làm thủ tục về đất đai. Đề nghị Sở Xây dựng trả lời là thiết kế mặt bằng tổng thể này được quy định ở luật nào? Nó có phải là thủ tục hành chính hay không? Trường hợp SXD trả lời nó k phải là thủ tục hành chính thì nó là cái gì ? Hiện nay khi làm thủ tục liên quan đến đất đai đều vướng và rất bức xúc về quy định này. Đề nghị SXD trả lời đúng câu hỏi không trả lời trích dẫn quy định này quy định nọ vào. Trân trọng./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 18/09/2019 - 08 Giờ 24 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời câu hỏi trên như sau:

1. Quy định về lập và phê duyệt bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể liên quan đến tách thửa không phải là thủ tục hành chính.

2. Về tiếp nhận và phê duyệt bản vẽ tổng mặt bằng: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tiếp nhận bản vẽ tổng mặt bằng; quyết định, phân công cơ quan đầu mối tiếp nhận bản vẽ tổng mặt bằng, lấy ý kiến về bản vẽ tổng mặt bằng và trình phê duyệt bản vẽ tổng mặt bằng theo tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương; công bố, công khai trình tự để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc tách thửa đất thực hiện.

3. Trường hợp quý ông/bà có nhu cầu tách thửa thì đề nghị quý ông/bà liên hệ Ủy ban nhân dân huyện (nơi đăng ký quyền sử dụng đất) để được hướng dẫn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sở Xây dựng 5
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có mắc nợ ngân hàng tôi có bán một miếng đất để trả nợ ngân hàng và miếng đất của tôi đang định bán vướng ngay tại điểm c Khoản 3 Điều 4 QĐ 15 "Thửa đất có diện tích trên 2.000 m

Thủ tục về đất đai đã quá phiền hà cho chúng tôi nay lại thêm QĐ 15 này thật sự quá mệt mỏi khi làm thủ tục về đất đai. Đề nghị Sở Xây dựng trả lời là thiết kế mặt bằng tổng thể này được quy định ở luật nào? Nó có phải là thủ tục hành chính hay không? Trường hợp SXD trả lời nó k phải là thủ tục hành chính thì nó là cái gì ? Hiện nay khi làm thủ tục liên quan đến đất đai đều vướng và rất bức xúc về quy định này. Đề nghị SXD trả lời đúng câu hỏi không trả lời trích dẫn quy định này quy định nọ vào. Trân trọng./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có mắc nợ ngân hàng tôi có bán một miếng đất để trả nợ ngân hàng và miếng đất của tôi đang định bán vướng ngay tại điểm c Khoản 3 Điều 4 QĐ 15 "Thửa đất có diện tích trên 2.000 m

Thủ tục về đất đai đã quá phiền hà cho chúng tôi nay lại thêm QĐ 15 này thật sự quá mệt mỏi khi làm thủ tục về đất đai. Đề nghị Sở Xây dựng trả lời là thiết kế mặt bằng tổng thể này được quy định ở luật nào? Nó có phải là thủ tục hành chính hay không? Trường hợp SXD trả lời nó k phải là thủ tục hành chính thì nó là cái gì ? Hiện nay khi làm thủ tục liên quan đến đất đai đều vướng và rất bức xúc về quy định này. Đề nghị SXD trả lời đúng câu hỏi không trả lời trích dẫn quy định này quy định nọ vào. Trân trọng./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: