(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cách trả hồ sơ bất hợp lý của chi cục thuế huyện Bến Cầu
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 15/11/2019 - 15 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 18/11/2019 - 16 Giờ 35 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu.

Đề nghị ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu xem xét lại cách trả hồ sơ của chi cục thuế huyện Bến Cầu. Tôi đã đính chính số CMND từ 9 số thành 12 số và được văn phòng đăng ký đất đai xác nhận vào giấy chứng nhận. Nhưng chi cục thuế huyện Bến Cầu không biết căn cứ vào đâu mà yêu cầu bổ sung giấy xác nhận thay đổi CMND thành căn cước công dân. Trong khi bộ thủ tục hành chính không yêu cầu. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 25/11/2019 - 15 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

File đính kèm


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cách trả hồ sơ bất hợp lý của chi cục thuế huyện Bến Cầu
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu.

Đề nghị ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu xem xét lại cách trả hồ sơ của chi cục thuế huyện Bến Cầu. Tôi đã đính chính số CMND từ 9 số thành 12 số và được văn phòng đăng ký đất đai xác nhận vào giấy chứng nhận. Nhưng chi cục thuế huyện Bến Cầu không biết căn cứ vào đâu mà yêu cầu bổ sung giấy xác nhận thay đổi CMND thành căn cước công dân. Trong khi bộ thủ tục hành chính không yêu cầu. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu.

Đề nghị ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu xem xét lại cách trả hồ sơ của chi cục thuế huyện Bến Cầu. Tôi đã đính chính số CMND từ 9 số thành 12 số và được văn phòng đăng ký đất đai xác nhận vào giấy chứng nhận. Nhưng chi cục thuế huyện Bến Cầu không biết căn cứ vào đâu mà yêu cầu bổ sung giấy xác nhận thay đổi CMND thành căn cước công dân. Trong khi bộ thủ tục hành chính không yêu cầu. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: