(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: vệ sinh môi trường
Người hỏi : Dân tại khu vực khu phố 2, phường 3     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/11/2019 - 10 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 13/11/2019 - 10 Giờ 37 phút

Nội dung câu hỏi:

kinh gửi UBND thành phố tây Ninh và UBND phường 3

Hiện nay trên đường CM/8 tại hẽm 69, khu phố 2, vệ sinh kém vì tại đầu hẽm thuộc hộ kinh doanh, nhà ở của doanh nhiệp tư nhân Đức Thành đang cho thuệ kinh doanh và nhà ở, giữ vệ sinh môi trường chưa dẹp mất gây ô nhiễm, bốc mùi hôi gây khó chịu cho dân và khách qua lại trong khu vực này , đề nghị UBND xem xét nhắc nhỡ doanh nhiệp tư nhân Đức Thành chỉ biết thu tiền chứ không biết hợp đồng người thuê đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, giữ gìn văn minh đô thị; người dân ở đây rất bức xúc nói không nghe, nhờ UBND can thiệp. Trân trọng cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 21/11/2019 - 16 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố ghi nhận và cảm ơn ý kiến phản ánh của bạn. UBND Thành phố đã chỉ đạo UBND Phường 3 tiến hành xác minh và làm việc với lãnh đạo Công ty Đức Thành và người thuê kinh doanh để có hướng giải quyết vụ việc; đồng thời UBND Phường 3 sẽ tăng cường giám sát và tuyên truyền vấn đề giữ gìn vệ sinh chung trong khu vực.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: vệ sinh môi trường
 Nội dung câu hỏi:

kinh gửi UBND thành phố tây Ninh và UBND phường 3

Hiện nay trên đường CM/8 tại hẽm 69, khu phố 2, vệ sinh kém vì tại đầu hẽm thuộc hộ kinh doanh, nhà ở của doanh nhiệp tư nhân Đức Thành đang cho thuệ kinh doanh và nhà ở, giữ vệ sinh môi trường chưa dẹp mất gây ô nhiễm, bốc mùi hôi gây khó chịu cho dân và khách qua lại trong khu vực này , đề nghị UBND xem xét nhắc nhỡ doanh nhiệp tư nhân Đức Thành chỉ biết thu tiền chứ không biết hợp đồng người thuê đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, giữ gìn văn minh đô thị; người dân ở đây rất bức xúc nói không nghe, nhờ UBND can thiệp. Trân trọng cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

kinh gửi UBND thành phố tây Ninh và UBND phường 3

Hiện nay trên đường CM/8 tại hẽm 69, khu phố 2, vệ sinh kém vì tại đầu hẽm thuộc hộ kinh doanh, nhà ở của doanh nhiệp tư nhân Đức Thành đang cho thuệ kinh doanh và nhà ở, giữ vệ sinh môi trường chưa dẹp mất gây ô nhiễm, bốc mùi hôi gây khó chịu cho dân và khách qua lại trong khu vực này , đề nghị UBND xem xét nhắc nhỡ doanh nhiệp tư nhân Đức Thành chỉ biết thu tiền chứ không biết hợp đồng người thuê đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, giữ gìn văn minh đô thị; người dân ở đây rất bức xúc nói không nghe, nhờ UBND can thiệp. Trân trọng cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: