(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đặc cách xét tuyến công chức, viên chức
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Châu Thành
Ngày hỏi: 12/11/2019 - 20 Giờ 59 phút     Ngày chuyển: 13/11/2019 - 10 Giờ 36 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi được biết quy định làm có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc  sẽ được đặc cách xét tuyển vào công chức, viên chức. Hiện nay tôi đã làm việc được 3 năm, nhưng không đúng nghề đào tạo nên đang đi học văn bằng 2 đại học (đúng ngành làm việc). Vậy cho tôi hỏi, sau khi học xong là tôi đủ 5 năm làm việc liên tục thì có được xét đặc cách không? Hay sau khi có bằng đại học tôi phải tiếp tục làm việc 5  năm nữa mới được xét đặc cách.

Cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 19/11/2019 - 14 Giờ 14 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn, việc bạn được xét tuyển đặc cách vào công chức, viên chức là tùy thuộc vào nhu cầu của cơ quan sử dụng công chức, viên chức tại thời điểm hiện tại mà cơ quan đó xây dựng kế hoạch tuyển dụng, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức để phê duyệt và tổ chức tuyển dụng hoặc quyết định theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện (được quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/2/2010, Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức).

Điều kiện tuyển dụng đặc cách bạn có thể tham khảo tại khoản 11 Điều 1 (trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức) và khoản 7 Điều 2 (trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức) của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Trân trọng./.               


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đặc cách xét tuyến công chức, viên chức
 Nội dung câu hỏi:

Tôi được biết quy định làm có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc  sẽ được đặc cách xét tuyển vào công chức, viên chức. Hiện nay tôi đã làm việc được 3 năm, nhưng không đúng nghề đào tạo nên đang đi học văn bằng 2 đại học (đúng ngành làm việc). Vậy cho tôi hỏi, sau khi học xong là tôi đủ 5 năm làm việc liên tục thì có được xét đặc cách không? Hay sau khi có bằng đại học tôi phải tiếp tục làm việc 5  năm nữa mới được xét đặc cách.

Cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi được biết quy định làm có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc  sẽ được đặc cách xét tuyển vào công chức, viên chức. Hiện nay tôi đã làm việc được 3 năm, nhưng không đúng nghề đào tạo nên đang đi học văn bằng 2 đại học (đúng ngành làm việc). Vậy cho tôi hỏi, sau khi học xong là tôi đủ 5 năm làm việc liên tục thì có được xét đặc cách không? Hay sau khi có bằng đại học tôi phải tiếp tục làm việc 5  năm nữa mới được xét đặc cách.

Cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: