(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: HỎI HỌC BỔNG HỌC TIẾN SĨ
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/11/2019 - 20 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 12/11/2019 - 16 Giờ 50 phút

Nội dung câu hỏi:

Em muốn hỏi tỉnh Tây Ninh có học bổng hay chế độ hổ trợ học Tiến sĩ lĩnh vực kinh tế, ngân hàng không ạ?

Em cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 15/11/2019 - 16 Giờ 04 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn,

Hiện nay việc hỗ trợ học sau đại học và thu hút nhân tài của tỉnh thực hiện theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài; Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Đề nghị em nghiên cứu các quy định nêu trên nếu đúng đối tượng và đủ điều kiện thì sẽ được hỗ trợ.

 Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: HỎI HỌC BỔNG HỌC TIẾN SĨ
 Nội dung câu hỏi:

Em muốn hỏi tỉnh Tây Ninh có học bổng hay chế độ hổ trợ học Tiến sĩ lĩnh vực kinh tế, ngân hàng không ạ?

Em cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em muốn hỏi tỉnh Tây Ninh có học bổng hay chế độ hổ trợ học Tiến sĩ lĩnh vực kinh tế, ngân hàng không ạ?

Em cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: