(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về Nghị định số 62/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2019 Có hiệu lưc từ ngày 1/9/2019
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/11/2019 - 16 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 26/11/2019 - 16 Giờ 34 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh

 

Được biết “Đất trồng lúa nước còn lại (LUK)” không phải là đất chuyên trồng lúa, chỉ trồng được 1 vụ trong năm.

Theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2019   Có hiệu lưc từ ngày 1/9/2019 về việc  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2015/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA.

          Đất nằm trên đường mặt tiền 786,  đất này bạc màu, không thể trồng lúa, nên đã bị bỏ hoang lâu năm.

Những bất hợp lý khiến đất đai bị bỏ hoang nhiều năm:

Diện tích đất nhỏ hơn 350m vuông nên không thể canh tác trồng lúa.

Không cho chuyển đổi thì đất tiếp tục bị bỏ hoang gây lãng phí nguồn tài nguyên của đất nước.

Đất này này không có khả năng trồng lúa, chỉ trồng 1 vụ/năm, tại sao không cho chuyển đổi mục đích để cá nhân, hộ gia đình trồng các loại cây khác mang lại hiệu quả kinh tế hơn, góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà?

Chính phủ hiện nay đang có những chính sách ưu đãi để hổ trợ người dân an cư lập nghiệp v.v…..

Về pháp luật thì căn cứ Luật đất đai năm 2013. Nhưng triển khai thực hiện “Luật” thì phải dựa vào nghị định và thông tư hướng dẫn.

Vậy theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP Hà Nội.  Cá nhân mong muốn được chuyển đổi mục đích sang dạng đất cây lâu năm hoặc dạng đất khác được không ?

 

          Thông tin thửa đất

Thửa đất số: 194, tờ bản đồ số 29, Địa chỉ: ấp Thanh trung, xã Thanh Điền, Huyện châu thành, tỉnh Tây Ninh. Diện tích 332,5 m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại (LUK).

Thửa đất số: 195, tờ bản đồ số 29, Địa chỉ: ấp Thanh trung, xã Thanh Điền, Huyện châu thành, tỉnh Tây Ninh. Diện tích 325 m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại (LUK).

Kính mong Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh trả lời cho người dân biết thực hiện./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 03/12/2019 - 15 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời câu hỏi như sau:

Theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013 về căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì vị trí khu đất phải phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Châu Thành được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 thì vị trí thửa đất số 194 và 195, tờ bản đồ số 29 có mục đích là đất chuyên trồng lúa nước (LUC).

Theo kết quả kiểm kê đất trồng lúa đến ngày 31/3/2013 của tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh đã xem xét và có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1974/VP-TH ngày 25/4/2015: “Tiếp tục quản lý, sử dụng chặt chẽ theo quy định đối với đất trồng lúa, không cho chuyển mục đích sử dụng đất, mặc dù thực tế có những diện tích người dân không trồng lúa mà trồng cây hàng năm khác”.

Từ những cơ sở nêu trên, vị trí thửa đất số 194 và 195 không đủ điều kiện để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác (Không thuộc trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo Nghị định số 62/NĐ-CP).

Ngày 11/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2019) cho phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa và phải phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa của cấp xã.

Về trình tự, thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 62/2019/NĐ-CP.

Đề nghị công dân liên hệ Ủy ban nhân dân xã Thanh Điền để được hướng dẫn cụ thể hơn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về Nghị định số 62/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2019 Có hiệu lưc từ ngày 1/9/2019
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh

 

Được biết “Đất trồng lúa nước còn lại (LUK)” không phải là đất chuyên trồng lúa, chỉ trồng được 1 vụ trong năm.

Theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2019   Có hiệu lưc từ ngày 1/9/2019 về việc  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2015/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA.

          Đất nằm trên đường mặt tiền 786,  đất này bạc màu, không thể trồng lúa, nên đã bị bỏ hoang lâu năm.

Những bất hợp lý khiến đất đai bị bỏ hoang nhiều năm:

Diện tích đất nhỏ hơn 350m vuông nên không thể canh tác trồng lúa.

Không cho chuyển đổi thì đất tiếp tục bị bỏ hoang gây lãng phí nguồn tài nguyên của đất nước.

Đất này này không có khả năng trồng lúa, chỉ trồng 1 vụ/năm, tại sao không cho chuyển đổi mục đích để cá nhân, hộ gia đình trồng các loại cây khác mang lại hiệu quả kinh tế hơn, góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà?

Chính phủ hiện nay đang có những chính sách ưu đãi để hổ trợ người dân an cư lập nghiệp v.v…..

Về pháp luật thì căn cứ Luật đất đai năm 2013. Nhưng triển khai thực hiện “Luật” thì phải dựa vào nghị định và thông tư hướng dẫn.

Vậy theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP Hà Nội.  Cá nhân mong muốn được chuyển đổi mục đích sang dạng đất cây lâu năm hoặc dạng đất khác được không ?

 

          Thông tin thửa đất

Thửa đất số: 194, tờ bản đồ số 29, Địa chỉ: ấp Thanh trung, xã Thanh Điền, Huyện châu thành, tỉnh Tây Ninh. Diện tích 332,5 m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại (LUK).

Thửa đất số: 195, tờ bản đồ số 29, Địa chỉ: ấp Thanh trung, xã Thanh Điền, Huyện châu thành, tỉnh Tây Ninh. Diện tích 325 m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại (LUK).

Kính mong Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh trả lời cho người dân biết thực hiện./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh

 

Được biết “Đất trồng lúa nước còn lại (LUK)” không phải là đất chuyên trồng lúa, chỉ trồng được 1 vụ trong năm.

Theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2019   Có hiệu lưc từ ngày 1/9/2019 về việc  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2015/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA.

          Đất nằm trên đường mặt tiền 786,  đất này bạc màu, không thể trồng lúa, nên đã bị bỏ hoang lâu năm.

Những bất hợp lý khiến đất đai bị bỏ hoang nhiều năm:

Diện tích đất nhỏ hơn 350m vuông nên không thể canh tác trồng lúa.

Không cho chuyển đổi thì đất tiếp tục bị bỏ hoang gây lãng phí nguồn tài nguyên của đất nước.

Đất này này không có khả năng trồng lúa, chỉ trồng 1 vụ/năm, tại sao không cho chuyển đổi mục đích để cá nhân, hộ gia đình trồng các loại cây khác mang lại hiệu quả kinh tế hơn, góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà?

Chính phủ hiện nay đang có những chính sách ưu đãi để hổ trợ người dân an cư lập nghiệp v.v…..

Về pháp luật thì căn cứ Luật đất đai năm 2013. Nhưng triển khai thực hiện “Luật” thì phải dựa vào nghị định và thông tư hướng dẫn.

Vậy theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP Hà Nội.  Cá nhân mong muốn được chuyển đổi mục đích sang dạng đất cây lâu năm hoặc dạng đất khác được không ?

 

          Thông tin thửa đất

Thửa đất số: 194, tờ bản đồ số 29, Địa chỉ: ấp Thanh trung, xã Thanh Điền, Huyện châu thành, tỉnh Tây Ninh. Diện tích 332,5 m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại (LUK).

Thửa đất số: 195, tờ bản đồ số 29, Địa chỉ: ấp Thanh trung, xã Thanh Điền, Huyện châu thành, tỉnh Tây Ninh. Diện tích 325 m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng lúa nước còn lại (LUK).

Kính mong Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh trả lời cho người dân biết thực hiện./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: