(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đăng ký Website cung cấp dịch vụ thì làm bằng cách nào ?
Người hỏi : Trần Vũ     Số điện thoại:      Email: tranvuartvn@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/11/2019 - 23 Giờ 22 phút     Ngày chuyển: 18/11/2019 - 16 Giờ 35 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi làm website cung cấp dịch vụ không có chức năng đặt hàng trực tuyến như https://vetranhtuonggiare.com.vn/ thì cần đăng ký hay không và thủ tục như thế nào?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Thông tin và Truyền thông     
Thời gian trả lời: 22/11/2019 - 08 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Thông tin và Truyền thông trả lời ông/bà như sau:

Theo Khoản 8 Điều 3 Chương 1 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP quy định: Website thương mại điện tử là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.

Theo Khoản 1 Điều 53 Chương 4 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP quy định: Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương thông qua công cụ thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Theo các Quy định trên, khi ông/bà làm Website cung cấp dịch vụ theo Khoản 8 Điều 3 Chương 1 và Khoản 1 Điều 53 Chương 4 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP phải thông báo với Bộ Công Thương.

Để biết thêm thông tin và được hướng dẫn chi tiết, đề nghị ông/bà liên hệ Sở Công thương (địa chỉ: Số 304, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, điện thoại: 0276 3814 885)

      Trân trọng./.         

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đăng ký Website cung cấp dịch vụ thì làm bằng cách nào ?
 Nội dung câu hỏi:

Tôi làm website cung cấp dịch vụ không có chức năng đặt hàng trực tuyến như https://vetranhtuonggiare.com.vn/ thì cần đăng ký hay không và thủ tục như thế nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi làm website cung cấp dịch vụ không có chức năng đặt hàng trực tuyến như https://vetranhtuonggiare.com.vn/ thì cần đăng ký hay không và thủ tục như thế nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: