(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Trả lời chưa thỏa đáng về cách giải quyết ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Bến Cầu
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 28/08/2019 - 14 Giờ 36 phút     Ngày chuyển: 28/08/2019 - 17 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu.

Dựa vào câu trả lời của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - chi nhánh Bến Cầu thì tôi vẫn thấy chưa thỏa đáng.

Kính thưa ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu, nếu căn cứ vào bộ thủ tục hành chính đã ban hành thì việc yêu cầu bổ sung tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp như vậy có đúng không? Có cần thiết hay không? Để phải hành người dân đi tới đi lui. 


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 05/09/2019 - 09 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

File đính kèm


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Trả lời chưa thỏa đáng về cách giải quyết ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Bến Cầu
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu.

Dựa vào câu trả lời của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - chi nhánh Bến Cầu thì tôi vẫn thấy chưa thỏa đáng.

Kính thưa ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu, nếu căn cứ vào bộ thủ tục hành chính đã ban hành thì việc yêu cầu bổ sung tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp như vậy có đúng không? Có cần thiết hay không? Để phải hành người dân đi tới đi lui. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu.

Dựa vào câu trả lời của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - chi nhánh Bến Cầu thì tôi vẫn thấy chưa thỏa đáng.

Kính thưa ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu, nếu căn cứ vào bộ thủ tục hành chính đã ban hành thì việc yêu cầu bổ sung tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp như vậy có đúng không? Có cần thiết hay không? Để phải hành người dân đi tới đi lui. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: