(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sửa chữa đường
Người hỏi : Cá nhân Ấp Xóm Ruộng     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/08/2019 - 10 Giờ 54 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị ông/bà đặt câu hỏi có nội dung rõ ràng, cụ thể để Đơn vị điều phối câu hỏi có cơ sở chuyển ngành chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sửa chữa đường
 Nội dung câu hỏi:

Dân ấp Xóm Ruộng mong chờ sửa chửa đường theo trả lời của Sở GTVT trong tháng 7/2019 hoàn thành.Chắc có lẻ Sở GTVT nói 1 đàn làm 1 nẻo rồi. đường cứ hử hỏng càng ngày càng nhiều người dân rất khổ sở khi đi qua đoạn đường này

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Dân ấp Xóm Ruộng mong chờ sửa chửa đường theo trả lời của Sở GTVT trong tháng 7/2019 hoàn thành.Chắc có lẻ Sở GTVT nói 1 đàn làm 1 nẻo rồi. đường cứ hử hỏng càng ngày càng nhiều người dân rất khổ sở khi đi qua đoạn đường này

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: