(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục tách thửa đất lúa nằm ngoài khu dân cư
Người hỏi : Minh Anh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 26/08/2019 - 15 Giờ 56 phút     Ngày chuyển: 26/08/2019 - 16 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh Tây Ninh

Đề nghị sở tài nguyên và môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết thửa 509, tờ bản đồ 49 ở xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh là đất nằm trong hay nằm ngoài khu dân cư và có phù hợp với kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất hay không?

Việc phân lô bán nền như vậy có đúng quy định không?


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 04/09/2019 - 13 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Bến Cầu nhận được câu hỏi của người dân trong mục “Cổng hỏi đáp trực tuyến” của trang Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh với nội dung:

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết thửa 509, tờ bản đồ số 49 ở xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh là đất nằm trong hay nằm ngoài khu dân cư và có phù hợp với kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất hay không?

Việc phân lô bán nền như vậy có đúng quy định không?

Do ông (bà) không nêu rõ họ và tên, việc phân lô bán nền là như thế nào (cụ thể bao nhiêu lô, bao nhiêu nền). Tuy nhiên qua xem xét nội dung câu hỏi và các quy định của pháp luật. UBND huyện trả lời cho ông (bà) như sau:

1. Về việc thửa đất số 509, tờ bản đồ số 49 nằm trong hay nằm ngoài khu dân cư và có phù hợp với kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất hay không:

Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bến Cầu thì vị trí thửa đất số 509, tờ bản đồ số 49 ở xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh là đất nằm trong khu dân cư và phù hợp với kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất được duyệt.

2. Về việc phân lô bán nền

Căn cứ Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ Hướng dẫn số 1313/HD-SXD, ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Sở Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Từ các quy định trên ngày 12 tháng 8 năm 2019, UBND huyện đã phê duyệt bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể khu đất, tỷ lệ 1/500 đối với thửa đất số 509, tờ bản đồ số 49. Việc lập mặt bằng tổng thể để thực hiện việc tách thửa phù hợp điểm b, khoản 3, Điều 4 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh:

Điều 4. Quy định diện tích tối thiểu, kích thước, điều kiện cụ thể tách thửa đối với loại đất ở

...

3. Tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp đã được quy hoạch sử dụng đất là đất ở để xây dựng nhà ở:

...

b) Thửa đất có diện tích từ 500 m2 đến 2.000 m2

Trước khi thực hiện tách thửa người sử dụng đất phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Diện tích tối thiểu, kích thước thửa đất thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được phê duyệt; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đấu nối đường giao thông hiện hữu trước khi thực hiện thủ tục tách thửa.

Phần diện tích được sử dụng chung (đường giao thông, cấp thoát nước, đường điện) theo bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

...

Trên đây là ý kiến của UBND huyện về việc trả lời thắc mắc của ông (bà).


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục tách thửa đất lúa nằm ngoài khu dân cư
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh Tây Ninh

Đề nghị sở tài nguyên và môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết thửa 509, tờ bản đồ 49 ở xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh là đất nằm trong hay nằm ngoài khu dân cư và có phù hợp với kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất hay không?

Việc phân lô bán nền như vậy có đúng quy định không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh Tây Ninh

Đề nghị sở tài nguyên và môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết thửa 509, tờ bản đồ 49 ở xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh là đất nằm trong hay nằm ngoài khu dân cư và có phù hợp với kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất hay không?

Việc phân lô bán nền như vậy có đúng quy định không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: