(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về việc photocopy, mua mẫu đơn tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của thành phố Tây Ninh
Người hỏi : Nguyễn Mạnh Hoàng     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Phường 3, TP TN
Ngày hỏi: 23/08/2019 - 14 Giờ 12 phút     Ngày chuyển: 23/08/2019 - 14 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay, tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố Tây Ninh có quầy photocopy được đặt kế bên quầy số 01. Người dân liên hệ xin mẫu đơn để thực hiện Thủ tục hành chính mà cán bộ một cửa yêu cầu qua chỗ photocopy kế bên quầy số 01 để mua mẫu đơn, mẫu tờ khai.

Theo tôi được biết theo quy định về trình tự, thủ tục thực hiện Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thì UBND tỉnh đề nghị cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp nhận hồ sơ nếu thiếu thành phần theo quy định phải cung cấp, in hoặc phô tô miễn phí cho cá nhân, tổ chức; nghiêm cấm cán bộ công chức, viên chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung những giấy tờ không liên quan đến thủ tục hành chính.

Vậy cho nên việc cho phép mua bán mẫu đơn, mẫu tờ khai, việc cho phép mở tiệm photocopy tại Trụ sở cơ quan nhà nước (đặc biệt là Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả) là có đúng quy định hay không? Xin Cổng thông tin giải đáp cho tôi được biết.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 27/08/2019 - 14 Giờ 06 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố ghi nhận và đã chuyển nội dung phản ánh của ông Nguyễn Mạnh Hoàng đến Văn phòng Đăng ký Đất đai Tỉnh - Chi nhánh Thành phố.

Văn phòng Đăng ký Đất đai Tỉnh - Chi nhánh Thành phố giải trình như sau:

Đối với trường hợp viên chức, người lao động không in mẫu đơn cung cấp cho người sử dụng đất khi thực hiện thủ tục trích lục bản đồ địa chính: Theo Quyết định 1803/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND Tỉnh về việc công bố, công khai quy trình thủ tục trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Do đó, việc viên chức, người lao động tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả không in mẫu đơn (Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liễu đất đai) cung cấp cho người sử dụng đất là chưa đúng.

Văn phòng Đăng ký Đất đai Tỉnh - Chi nhánh thành phố ghi nhận ý kiến và thành thật xin lỗi ông Nguyễn Mạnh Hoàng.

Đối với trường hợp photocopy giấy tờ khi người sử dụng đất thực hiện thủ tục trích lục bản đồ địa chính: Theo Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 của UBND Tỉnh đã nêu trên thì Người sử dụng đất có trách nhiệm nộp “Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất (nếu có)”. Do đó, việc Người sử dụng đất chuẩn bị các bản sao giấy tờ có liên quan là nghĩa vụ bắt buộc khi thực hiện thủ tục trích lục bản đồ địa chính.

Xin thông tin đến ông Nguyễn Mạnh Hoàng được rõ.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về việc photocopy, mua mẫu đơn tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của thành phố Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay, tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố Tây Ninh có quầy photocopy được đặt kế bên quầy số 01. Người dân liên hệ xin mẫu đơn để thực hiện Thủ tục hành chính mà cán bộ một cửa yêu cầu qua chỗ photocopy kế bên quầy số 01 để mua mẫu đơn, mẫu tờ khai.

Theo tôi được biết theo quy định về trình tự, thủ tục thực hiện Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thì UBND tỉnh đề nghị cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp nhận hồ sơ nếu thiếu thành phần theo quy định phải cung cấp, in hoặc phô tô miễn phí cho cá nhân, tổ chức; nghiêm cấm cán bộ công chức, viên chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung những giấy tờ không liên quan đến thủ tục hành chính.

Vậy cho nên việc cho phép mua bán mẫu đơn, mẫu tờ khai, việc cho phép mở tiệm photocopy tại Trụ sở cơ quan nhà nước (đặc biệt là Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả) là có đúng quy định hay không? Xin Cổng thông tin giải đáp cho tôi được biết.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay, tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố Tây Ninh có quầy photocopy được đặt kế bên quầy số 01. Người dân liên hệ xin mẫu đơn để thực hiện Thủ tục hành chính mà cán bộ một cửa yêu cầu qua chỗ photocopy kế bên quầy số 01 để mua mẫu đơn, mẫu tờ khai.

Theo tôi được biết theo quy định về trình tự, thủ tục thực hiện Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thì UBND tỉnh đề nghị cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp nhận hồ sơ nếu thiếu thành phần theo quy định phải cung cấp, in hoặc phô tô miễn phí cho cá nhân, tổ chức; nghiêm cấm cán bộ công chức, viên chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung những giấy tờ không liên quan đến thủ tục hành chính.

Vậy cho nên việc cho phép mua bán mẫu đơn, mẫu tờ khai, việc cho phép mở tiệm photocopy tại Trụ sở cơ quan nhà nước (đặc biệt là Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả) là có đúng quy định hay không? Xin Cổng thông tin giải đáp cho tôi được biết.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: