(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kiểm tra, đánh giá, đốc thúc các câu hỏi chưa trả lời
Người hỏi : Phạm Viết Đức     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 23/08/2019 - 07 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 23/08/2019 - 14 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

Ban quản trị cổng hỏi đáp trực tuyến cần tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá, đốc thúc các câu hỏi chưa trả lời (đã quá thời hạn trả lời theo quy định)

 


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kiểm tra, đánh giá, đốc thúc các câu hỏi chưa trả lời
 Nội dung câu hỏi:

Ban quản trị cổng hỏi đáp trực tuyến cần tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá, đốc thúc các câu hỏi chưa trả lời (đã quá thời hạn trả lời theo quy định)

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ban quản trị cổng hỏi đáp trực tuyến cần tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá, đốc thúc các câu hỏi chưa trả lời (đã quá thời hạn trả lời theo quy định)

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: