(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tuyến đường Huỳnh Tấn Phát
Người hỏi : Tập thể người dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 26/08/2019 - 16 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 26/08/2019 - 16 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cho bà con ở tuyến đường Huỳnh Tấn Phát Giai đoạn 2 (đường đất của tuyến đường Huỳnh Tấn Phát) thuộc phường Hiệp Ninh. Khi nào giai đoạn này mới tiến hành thực hiện đoạn đường này? Cứ vào mùa mưa thì tuyến đường này đi lại khó khăn cho bà con và cho những gia đình mà có con nhỏ đi học gặp nhiều khó khăn? Xin hỏi

Trân trong./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 27/08/2019 - 13 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố thông tin đến bạn như sau:

Dự án đường Huỳnh Tấn Phát đang thực hiện ứng vốn quỹ phát triển đất chi trả tiền đền bù và trình UBND tỉnh bổ sung vốn để thực hiện thi công công trình.

Xin cảm ơn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tuyến đường Huỳnh Tấn Phát
 Nội dung câu hỏi:

Xin cho bà con ở tuyến đường Huỳnh Tấn Phát Giai đoạn 2 (đường đất của tuyến đường Huỳnh Tấn Phát) thuộc phường Hiệp Ninh. Khi nào giai đoạn này mới tiến hành thực hiện đoạn đường này? Cứ vào mùa mưa thì tuyến đường này đi lại khó khăn cho bà con và cho những gia đình mà có con nhỏ đi học gặp nhiều khó khăn? Xin hỏi

Trân trong./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cho bà con ở tuyến đường Huỳnh Tấn Phát Giai đoạn 2 (đường đất của tuyến đường Huỳnh Tấn Phát) thuộc phường Hiệp Ninh. Khi nào giai đoạn này mới tiến hành thực hiện đoạn đường này? Cứ vào mùa mưa thì tuyến đường này đi lại khó khăn cho bà con và cho những gia đình mà có con nhỏ đi học gặp nhiều khó khăn? Xin hỏi

Trân trong./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: