(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: UBND huyện Bến Cầu
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 27/08/2019 - 14 Giờ 09 phút     Ngày chuyển: 28/08/2019 - 17 Giờ 50 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có mắc nợ ngân hàng tôi bán miếng đất để trả nợ và có nộp hồ sơ ở phòng Kinh tế hạ tầng huyện Bến Cầu để làm bản vẻ tổng thể theo qđ 15 diện tích tách thửa đảm bảo theo qđ 15 là ngang 20 dài 50m diện tích ghi trên giấy đất là trên 3000m vuông đến nay đã gần 3 tháng rồi mà vẫn chưa xong hỏi phòng KTHT thì trả lời chờ xin ý kiến ở trên, tôi không hiểu dc tại sao các huyện khác người ta làm rất tốt mà chỉ có huyện Bến Cầu là không làm được rồi dẫn giải ra điểm c Khoản 3 Điều 4 của QĐ 15. Theo tôi qđ 15 quy định Thửa đất có diện tích trên 2.000 m2 Người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) và các quy định khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất. Trong đây có quy định từ nếu có nên hiểu rằng nếu không có thì vẫn thực hiện bình thường thực hiện luôn không cần xin ý kiến ai nữa hết và nên phải hiểu rằng thửa đất có diện tích trên 2.000m vuông phải là thửa đất mới hình thành thì mới thực hiện (Người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) và các quy định khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất) chứ k thể tính trên thửa đất tách hiện có đang ghi trên giấy được như vậy sẽ không hợp lý. Trường hợp của tôi tôi chỉ tách 1000m vuông mà huyện chờ xin ý kiến cấp trên như vậy là không đúng do đó, kính đề nghị huyện Bến Cầu nên xem xét lại các trường hợp tách thửa dưới 2000m vuông đảm bảo diện tích tách thửa đúng kế hoạch sử dụng đất thì làm ngay cho dân để dân bớt khổ và không cần chờ xin ý kiến cơ quan nào nữa. Trân trọng./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 03/09/2019 - 09 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

file đính kèm


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: UBND huyện Bến Cầu
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có mắc nợ ngân hàng tôi bán miếng đất để trả nợ và có nộp hồ sơ ở phòng Kinh tế hạ tầng huyện Bến Cầu để làm bản vẻ tổng thể theo qđ 15 diện tích tách thửa đảm bảo theo qđ 15 là ngang 20 dài 50m diện tích ghi trên giấy đất là trên 3000m vuông đến nay đã gần 3 tháng rồi mà vẫn chưa xong hỏi phòng KTHT thì trả lời chờ xin ý kiến ở trên, tôi không hiểu dc tại sao các huyện khác người ta làm rất tốt mà chỉ có huyện Bến Cầu là không làm được rồi dẫn giải ra điểm c Khoản 3 Điều 4 của QĐ 15. Theo tôi qđ 15 quy định Thửa đất có diện tích trên 2.000 m2 Người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) và các quy định khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất. Trong đây có quy định từ nếu có nên hiểu rằng nếu không có thì vẫn thực hiện bình thường thực hiện luôn không cần xin ý kiến ai nữa hết và nên phải hiểu rằng thửa đất có diện tích trên 2.000m vuông phải là thửa đất mới hình thành thì mới thực hiện (Người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) và các quy định khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất) chứ k thể tính trên thửa đất tách hiện có đang ghi trên giấy được như vậy sẽ không hợp lý. Trường hợp của tôi tôi chỉ tách 1000m vuông mà huyện chờ xin ý kiến cấp trên như vậy là không đúng do đó, kính đề nghị huyện Bến Cầu nên xem xét lại các trường hợp tách thửa dưới 2000m vuông đảm bảo diện tích tách thửa đúng kế hoạch sử dụng đất thì làm ngay cho dân để dân bớt khổ và không cần chờ xin ý kiến cơ quan nào nữa. Trân trọng./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có mắc nợ ngân hàng tôi bán miếng đất để trả nợ và có nộp hồ sơ ở phòng Kinh tế hạ tầng huyện Bến Cầu để làm bản vẻ tổng thể theo qđ 15 diện tích tách thửa đảm bảo theo qđ 15 là ngang 20 dài 50m diện tích ghi trên giấy đất là trên 3000m vuông đến nay đã gần 3 tháng rồi mà vẫn chưa xong hỏi phòng KTHT thì trả lời chờ xin ý kiến ở trên, tôi không hiểu dc tại sao các huyện khác người ta làm rất tốt mà chỉ có huyện Bến Cầu là không làm được rồi dẫn giải ra điểm c Khoản 3 Điều 4 của QĐ 15. Theo tôi qđ 15 quy định Thửa đất có diện tích trên 2.000 m2 Người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) và các quy định khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất. Trong đây có quy định từ nếu có nên hiểu rằng nếu không có thì vẫn thực hiện bình thường thực hiện luôn không cần xin ý kiến ai nữa hết và nên phải hiểu rằng thửa đất có diện tích trên 2.000m vuông phải là thửa đất mới hình thành thì mới thực hiện (Người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) và các quy định khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất) chứ k thể tính trên thửa đất tách hiện có đang ghi trên giấy được như vậy sẽ không hợp lý. Trường hợp của tôi tôi chỉ tách 1000m vuông mà huyện chờ xin ý kiến cấp trên như vậy là không đúng do đó, kính đề nghị huyện Bến Cầu nên xem xét lại các trường hợp tách thửa dưới 2000m vuông đảm bảo diện tích tách thửa đúng kế hoạch sử dụng đất thì làm ngay cho dân để dân bớt khổ và không cần chờ xin ý kiến cơ quan nào nữa. Trân trọng./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: