(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về đất ở và xin phép xây nhà
Người hỏi : Lê Thanh Khiết     Số điện thoại: 0907753753     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/08/2019 - 14 Giờ 19 phút     Ngày chuyển: 28/08/2019 - 17 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

1. Tôi có thủa đất số 397 , tờ bản đồ số 7 , tại Phước Long 2, xã Phan, Huyện DMC. Tôi muốn biết đất này có nằm trong diện giải tỏa thu hồi để phục vụ dực án du lịch núi Bà hay không. Vì tôi dự đinh cất nhà tại đây.

2. khi xây dựng nhà bằng Container thì có cần phải xin phép xây dựng hay không, nếu phải xin phép thì xin ở cơ quan nào?


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về đất ở và xin phép xây nhà
 Nội dung câu hỏi:

1. Tôi có thủa đất số 397 , tờ bản đồ số 7 , tại Phước Long 2, xã Phan, Huyện DMC. Tôi muốn biết đất này có nằm trong diện giải tỏa thu hồi để phục vụ dực án du lịch núi Bà hay không. Vì tôi dự đinh cất nhà tại đây.

2. khi xây dựng nhà bằng Container thì có cần phải xin phép xây dựng hay không, nếu phải xin phép thì xin ở cơ quan nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

1. Tôi có thủa đất số 397 , tờ bản đồ số 7 , tại Phước Long 2, xã Phan, Huyện DMC. Tôi muốn biết đất này có nằm trong diện giải tỏa thu hồi để phục vụ dực án du lịch núi Bà hay không. Vì tôi dự đinh cất nhà tại đây.

2. khi xây dựng nhà bằng Container thì có cần phải xin phép xây dựng hay không, nếu phải xin phép thì xin ở cơ quan nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: