(GMT+7)
Danh Sách Câu Hỏi: Chọn số câu hỏi hiển thị:
STTTiêu đềThời gian hỏi
1 Đất đai 24/10/2019 - 19 Giờ 51 phút
2 Lập DTM cho Nông trường mía theo Nghị định 40:2019/NĐ-CP 09/10/2019 - 10 Giờ 53 phút
3 Tách thửa 08/10/2019 - 21 Giờ 22 phút
4 HẠN MỨC GIAO ĐẤT 02/10/2019 - 09 Giờ 42 phút
5 Hồ sơ đo đạc trễ hẹn gây phiền hà 01/10/2019 - 15 Giờ 50 phút
6 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG XÃ PHƯỚC ĐÔNG, HUYỆN GÒ DẦU 24/07/2019 - 11 Giờ 57 phút
7 hiệu lực hoặc có văn bản thay thế 22/07/2019 - 09 Giờ 00 phút
8 Không cho Làm thủ tục chuyển nhượng đất 12/07/2019 - 21 Giờ 57 phút
9 Bãi rác Tân Hưng bốc mùi hôi thối 11/07/2019 - 08 Giờ 49 phút
10 Đề nghị thanh kiểm tra xác minh toàn diện tính chính xác (BĐ.299-Số 1, BĐ.VN2000-Số 7, BĐ.VN2000-Số 15) 15/06/2019 - 11 Giờ 45 phút
123TiếpCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: