(GMT+7)
Danh Sách Câu Hỏi: Chọn số câu hỏi hiển thị:
STTTiêu đềThời gian hỏi
1 Bản đồ quy hoạch trên địa bàn tỉnh 21/05/2019 - 07 Giờ 39 phút
2 kính nhờ sở TN MT tỉnh trả lời: về tách thửa 14/05/2019 - 16 Giờ 18 phút
3 thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 14/05/2019 - 08 Giờ 12 phút
4 Cấp Giấy chứng nhận trễ hẹn 11/05/2019 - 11 Giờ 24 phút
5 Tách thửa không được 11/05/2019 - 11 Giờ 10 phút
6 kính nhờ sở TN MT tỉnh trả lời: về tách thửa . Những ngày qua tại sao không cho tách thửa (nhờ trả lời rõ ràng) 08/05/2019 - 14 Giờ 16 phút
7 Thỏa thuận quyền sử dụng đất được cấp cho " Hộ" 24/04/2019 - 14 Giờ 36 phút
8 Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 11/04/2019 - 16 Giờ 16 phút
9 Sớm xác định ranh giới đất cho người dân tại Ninh Sơn. 31/03/2019 - 22 Giờ 19 phút
10 sở tài nguyên môi trường 30/03/2019 - 14 Giờ 45 phút
12TiếpCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: