(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thẩm quyền xác định thông tin vị trí, khu vực thửa đất để xác định nghĩa vụ tài chính
Người hỏi : Nguyễn Văn Hải     Số điện thoại:      Email: nvanhai331     Địa chỉ: Phường 2, thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 25/12/2019 - 10 Giờ 29 phút     Ngày chuyển: 25/12/2019 - 10 Giờ 37 phút

Nội dung câu hỏi:

Thẩm quyền xác định thông tin vị trí, khu vực thửa đất để xác định nghĩa vụ tài chính là cơ quan nào.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 02/01/2020 - 09 Giờ 12 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

 

Căn cứ quy định của Luật đất đai năm 2013; Thông tư Liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22 tháng 06 năm 2016 của Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh xin trả lời như sau:

Đối với những trường hợp giá đất được xác định bằng phương pháp áp dụng hệ số điều chỉnh thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có trách nhiệm xác định vị trí, khu vực thửa đất theo Bảng giá đất (đối với đất thuộc tổ chức), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện có trách nhiệm xác định vị trí, khu vực thửa đất theo Bảng giá đất (đối với đất thuộc hộ gia đình, cá nhân).


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thẩm quyền xác định thông tin vị trí, khu vực thửa đất để xác định nghĩa vụ tài chính
 Nội dung câu hỏi:

Thẩm quyền xác định thông tin vị trí, khu vực thửa đất để xác định nghĩa vụ tài chính là cơ quan nào.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Thẩm quyền xác định thông tin vị trí, khu vực thửa đất để xác định nghĩa vụ tài chính là cơ quan nào.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: