(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Mức khoán tiền công tác phí theo tháng
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/12/2019 - 13 Giờ 21 phút     Ngày chuyển: 25/12/2019 - 10 Giờ 35 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài chính Tây Ninh

Hiện tôi đang công tác tại UBND xã. Xin cho tôi hỏi: Tại khoản 1 điều 6 của quy định ban hành kèm theo QĐ số 22/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định các chức danh được khoán tiền công tác phí theo tháng như: Văn thư; kế toán giao dịch; cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng; cán bộ các cơ quan tố tụng đi điều tra, kiểm sát, xác minh, tống đạt và các nhiệm vụ phải thường xuyên đi công tác lưu động khác.

Vậy cho tôi hỏi các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã; Chủ tịch MTTQ; Chủ tịch đoàn thể và các chức danh công chức khác có được khoán tiền công tác phí theo tháng không?

Tôi xin cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 26/12/2019 - 13 Giờ 46 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Đối với câu hỏi trực tuyến của bạn, Sở Tài chính trả lời như sau:

Nội dung Mức khoán tiền công tác phí theo tháng được quy định cụ thể tại Điều 6 Chương II Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh, như sau:

“  1. Đối với cán bộ, công chức và người lao động cấp xã, phường, thị trấn thường xuyên phải đi công tác lưu động trong huyện, thành phố trên 10 ngày/tháng; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện, thành phố phải thường xuyên đi công tác lưu động trong tỉnh trên 10 ngày/tháng (như: Văn thư; kế toán giao dịch; cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng; cán bộ các cơ quan tố tụng đi điều tra, kiểm sát, xác minh, tống đạt và các nhiệm vụ phải thường xuyên đi công tác lưu động khác); thì tùy theo đối tượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng cho người đi công tác lưu động để hỗ trợ tiền gửi xe, xăng xe tối đa 500.000 đồng/người/tháng và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.”

Theo quy định trên, trường hợp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã; Chủ tịch MTTQ; Chủ tịch đoàn thể và các chức danh công chức khác đảm bảo điều kiện “thường xuyên phải đi công tác lưu động trong huyện, thành phố trên 10 ngày/tháng” thì “tùy theo đối tượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo tháng cho người đi công tác lưu động để hỗ trợ tiền gửi xe, xăng xe tối đa 500.000 đồng/người/tháng và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị”.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Mức khoán tiền công tác phí theo tháng
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài chính Tây Ninh

Hiện tôi đang công tác tại UBND xã. Xin cho tôi hỏi: Tại khoản 1 điều 6 của quy định ban hành kèm theo QĐ số 22/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định các chức danh được khoán tiền công tác phí theo tháng như: Văn thư; kế toán giao dịch; cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng; cán bộ các cơ quan tố tụng đi điều tra, kiểm sát, xác minh, tống đạt và các nhiệm vụ phải thường xuyên đi công tác lưu động khác.

Vậy cho tôi hỏi các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã; Chủ tịch MTTQ; Chủ tịch đoàn thể và các chức danh công chức khác có được khoán tiền công tác phí theo tháng không?

Tôi xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài chính Tây Ninh

Hiện tôi đang công tác tại UBND xã. Xin cho tôi hỏi: Tại khoản 1 điều 6 của quy định ban hành kèm theo QĐ số 22/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định các chức danh được khoán tiền công tác phí theo tháng như: Văn thư; kế toán giao dịch; cán bộ kiểm lâm đi kiểm tra rừng; cán bộ các cơ quan tố tụng đi điều tra, kiểm sát, xác minh, tống đạt và các nhiệm vụ phải thường xuyên đi công tác lưu động khác.

Vậy cho tôi hỏi các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã; Chủ tịch MTTQ; Chủ tịch đoàn thể và các chức danh công chức khác có được khoán tiền công tác phí theo tháng không?

Tôi xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: