(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: khám bệnh thông thường
Người hỏi : nguyen van a     Số điện thoại: 0906093461     Email: kiephuongbtd@gmail.com     Địa chỉ: tram yte
Ngày hỏi: 21/12/2019 - 10 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 23/12/2019 - 17 Giờ 03 phút

Nội dung câu hỏi:

phạm vi hoạt động chuyên môn : khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền như vậy có được khám bệnh thông thường và kê đơn hóa dược không ?

y sĩ cổ truyền có được khám sàng lọc tiêm chủng không ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 26/12/2019 - 15 Giờ 27 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

    Sở Y tế cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi đối với Sở Y tế. Qua nghiên cứu câu hỏi của bạn, Sở Y tế phúc đáp như sau:

1. Về nội dung: Phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền như vậy có được khám bệnh thông thường và kê đơn hóa dược không?

  - Căn cứ thông tư 44/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược, tại điều 6, khoản c điểm 2 và khỏan 3 có nêu:

  +Y sỹ y học cổ truyền được kê đơn và sử dụng các thuốc hóa dược cấp cứu tại cơ sở y tế để xử trí cấp cứu.

 +Y sỹ y học cổ truyền công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn nơi chưa có bác sỹ được kê đơn thuốc hóa dược chuyên ngành nội để chữa một số bệnh thông thường trong quá trình kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược sau khi được Giám đốc Sở Y tế cho phép bằng văn bản.

2. Về nội dung:Y sĩ cổ truyền có được khám sàng lọc tiêm chủng không?

Sở Y tế trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/7/2016, quy định về hoạt động tiêm chủng,  tại điểm b khoản 3 Điều 9 quy định: Nhân viên y tế tham gia hoạt động tiêm chủng phải được tập huấn chuyên môn về tiêm chủng. Nhân viên trực tiếp thực hiện khám sàng lọc, tư vấn, theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm chủng phải có trình độ chuyên môn từ y sỹ trở lên.

Trên đây là một số nội dung Sở Y tế phúc đáp để bạn nghiên cứu áp dụng.

Thân ái chào bạn!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: khám bệnh thông thường
 Nội dung câu hỏi:

phạm vi hoạt động chuyên môn : khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền như vậy có được khám bệnh thông thường và kê đơn hóa dược không ?

y sĩ cổ truyền có được khám sàng lọc tiêm chủng không ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

phạm vi hoạt động chuyên môn : khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền như vậy có được khám bệnh thông thường và kê đơn hóa dược không ?

y sĩ cổ truyền có được khám sàng lọc tiêm chủng không ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: